سلامت معنوی اسلامی

شما اینجا هستید

 گروه سلامت معنوی اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی

اهداف: طبق اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی دیده‌بانی، هدایت، مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری و پایش ابعاد سلامت و منجمله سلامت معنوی بعهده این فرهنگستان است و گروه سلامت معنوی در جهت تحقق این اهداف فرهنگستان فعالیت مینماید.

وظایف:گروه سلامت معنوی براساس وظایف مندرج در اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی می‌بایست در جهت تقویت سلامت معنوی همکاری و ارائه راهکار نماید و وضعیت سلامت معنوی کشور را رصد و ارزیابی کلان نماید. اهداف اختصاصی زیر برای انجام این وظایف ترسیم شده‌اند.

۱. تعریف، تبیین و تعیین مفاهیم، عناصر و شاخص‌های سلامت معنوی

۲. ترسیم راهکارهای ورود سلامت معنوی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) و بکارگیری آن برای ارتقاء سلامت جامعه

۳. تبیین حدود و راهکارهای ورود سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی.

۴. تعریف پژوهشهای ضروری در موضوع سلامت معنوی در کشور.

۵. رصد و ارزیابی کلان وضعیت سلامت معنوی کشور.

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
# عنوان نوع دستاورد توضیحات تاریخ پیوست تصویر
۱۱ تربیت معنوی کودکان از تولد تا دوازده سال مقاله ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۷۲-fa.pdf
۱۲ سلامت معنوی در کودکان، نوجوانان و جوانان با تکیه بر تکامل سالهای اول زندگی (از زمان انعقاد نطفه) مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۹ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۶۴-fa.pdf
۱۳ پایه انسان شناختی سلامت معنوی با رویکرد عرفان اسلامی مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۵۲-fa.pdf
۱۴ نگرش فلسفی ـ فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام (قسمت سوم) مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۴۷-fa.pdf
۱۵ نگاهی به مبانی دین شناختی و انسان شناختی و برخی شاخص‌های سلامت معنوی مقاله ۱۴۰۱/۱/۲۳ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۴۰-fa.pdf
۱۶ مفهوم شناسی‌ و‌ تبیین‌ واژه‌ سلامت‌ معنوی مقاله ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ PDF icon ijhp-v۴n۳p۲۳۶-fa.pdf
۱۷ عوامل فرهنگی مؤثر بر سلامت مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ PDF icon ijhp-v۴n۲p۱۶۶-fa.pdf
۱۸ خالصه سیاستی ۱: پیشنهادات راهبردی فرهنگستان علوم پزشکی در فوریتهای عملیاتی همه گیری کووید-۱۹ «توصیه‌های ضروری برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا در سطوح راهبردی و اجرایی» مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۹ PDF icon ijhp-v۴n۱p۹۲-fa.pdf
۱۹ ملاحظات سلامت معنوی در بحران کرونا مقاله ۱۴۰۱/۱/۲۳ PDF icon ijhp-v۴n۱p۴۵-fa.pdf
۲۰ بررسی سلامت معنوی از دیدگاه ابن سینا و ضرورت توجه به آن در طب جدید مقاله ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ PDF icon ijhp-v۳n۴p۳۹۹-fa.pdf

صفحه‌ها

دکتر حسن ابوالقاسمی
رییس گروه: دکتر حسن ابوالقاسمی

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۳۳۴
کارشناس پژوهشی گروه: آقای سیاوش لاجوردی
رایانامه مسئول هماهنگی: siavash@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
  • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
  • ایمیل: info@ams.ac.ir