علوم بالینی

شما اینجا هستید

گروه علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی

گروه بالینی از جمله اولین گروه‌های علمی فرهنگستان است که در طی چند دهه گذشته در کنار دیگر ارکان این سازمان در مسیر ارتقاء کیفی و کمی این نهاد کوشا بوده است. بدون شک وجود رشته‌های گوناگون بالینی در علوم پزشکی و همچنین پیشرفت‌های به دست آمده در نظام ارائه خدمات سلامت در طی چند دهه گذشته، وظایف و رسالت این گروه علمی را در فرهنگستان دوچندان کرده است.
برنامه راهبردی
فرصت‌ها:

 1.  اهداف و دورنمای برنامه ۰۲ ساله جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات رهبر معظم انقلاب به شاخص‌های تعیین شده نظام و برنامه‌ها، تصمیم دولت جهت ارتقای وضعیت علمی ایران در دنیا
 2.  نقش و تأثیرگذاری بیشتر پزشکان بالینی، متخصصین و فوق تخصص‌های مختلف به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییر شیوه زندگی و افزایش بار بیماری‌های مزمن
 3. رشد سریع و مناسب برخی از فن آوری‌های نوین اطلاعاتی، آموزش تشخیصی و درمانی و زمینه پژوهش‌های بالینی در کشور
 4.  وجود انجمن‌های علمی و صنفی و غیردولتی جهت تبادل نظر
 5.  وجود بازار کار درمانی، آموزش و پژوهشی مناسب در کشور و منطقه برای پزشکان
 6. امکان تبادل نظر و بهره گیری از نظریه‌ها و تجارب دانشمندان و مراکز معتبر علمی در سطح جهان
 7.  وجود دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی در رشته‌های مختلف و ظرفیت سازی نیروی انسانی
 8.  مرکزیت بخشی علمی، فرهنگی و تاریخی ایران در بین کشورهای منطقه

تهدیدها:

 1.  بی ثباتی سیاست‌های بهداشتی درمانی آموزشی و پژوهشی
 2.  سرانه نامناسب درمان و بهداشت و توزیع نامتناسب امکانات پزشکی، تخصصی رفاهی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور
 3. ضعف اطلاعات در زمینه وضعیت سلامت جامعه و گسترش شبکه بهداشتی درمانی کشور و شفاف نبودن جایگاه پزشکان در نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور به ویژه شهرها
 4. عدم تناسب تعرفه‌های پزشکی بین رشته‌های مختلف و ارزش گذاری بیشتر برای اعمال )پروسیجرها( تشخیص درمانی در مقایسه با تشخیص و درمان
 5. ناچیز بودن اعتبارات پژوهشی کشور و توزیع غیرعادلانه و نادرست آن میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی
 6.  وجود رقبای قوی در منطقه برای ایجاد تسهیلات پزشکی و جذب منابع و نیروی انسانی
 7.  نبودن حاکمیت درون بخشی و رهبری بین بخشی
 8. کمی سهم بهداشت از کل بودجه کشور و نداشتن حساب صندوق سلامت کشور و جهت گیری نامناسب برای هزینه و بودجه‌ها
 9.  اشکالات در گزینش نهادهای آموزشی تخصصی و فوق تخصصی 
 10.  ناکارآمدی ساختار نظام سلامت در ارتباط با زندگی شهری

ب-تحلیل محیط درونی 
توانایی‌ها:

 1. عضویت پزشکان برجسته و پیشکسوت در گروه علوم بالینی فرهنگستان
 2. جایگاه فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان مرجع عالی علمی در زمینه نظارت و برنامه ریزی سطح علمی کشور
 3. تجارب و اندوخته‌های سال‌های گذشته در فرهنگستان و در گروه علوم بالینی

ضعف‌ها:

 1.  حضور کم رنگ اعضاء علوم بالینی در فعالیت‌های فرهنگستان
 2. عدم ارتباط با نیروهای جوان و بگارگیری آن‌ها
 3.  عدم ارتباط و همکاری نهادمند با انجمن‌های علمی، سیاستگذاران و مسئولین اجرایی
 4. عدم ارتباط و همکاری با مراکز علمی معتبر و آکادمی‌های مشابه در سایر کشورها
 5.  نداشتن برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح فرهنگستان و گروه علوم بالینی
 6.  ضعف در مستندسازی تصمیمات و نظریات و ضعف اطلاع رسانی و حضور در فعالیتهای اجتماعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی
 7.  عدم شناخت در ظرفیت علمی کشور و بانک اطلاعاتی متخصصین و دانشمندان علوم پزشکی در داخل و خارج از کشور
 8. ارتباط ناکافی گروه علوم بالینی با سایر گروه‌های علمی فرهنگستان
 9.  نداشتن حضور در فضای مجازی و سایت‌های مختلف

زمینه‌های کلیدی عملکردی

 • تأمین، بهبود و ارتقای سلامت
 • ارتقای فرآیندهای کلیدی تدریس، یادگیری آموزش و پژوهش (تولید دانش)
 • ارتقای فرآیندهای کلیدی بالینی، ارزش اخلاقی و حرفه ای و جایگاه شغلی
 • ارتقای فرآیندهای جامعه نگری و جامع نگری‌های در پزشکی

اهداف راهبردی

 1.  ارتقای سلامت جامعه با تأکید بر طب پیشگیری )بیماری‌های غیر واگیردار و واگیردار( جامع و جامعه نگر و نظام ثبت و ارجاع و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت جامعه
 2. دیده بانی و نقش پزشکی بالینی در نظام سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
 3.  ارزیابی و ارایه طریق برای مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشکی
 4.  ساماندهی و ایجاد شرایط مطلوب برای یاددهی و یادگیری مستمر و تولید دانش و ارتقای آموزش پزشکی بالینی و میان رشته ای‌ها و توسعه منابع انسانی
 5.  ارزیابی و ارائه خط مشی و توصیه‌ها برای ارتقای پژوهش پزشکی در کشور با تأکید بر پژوهش‌های تلفیقی مشترک
 6.  ارتقای سطح دانش، فرهنگ و مدیریت علمی مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و حرفه ای و بهبود خدمت رسانی 
 7.  توسعه روابط و همکاری‌های کشوری، منطقه ای و بین المللی برای گسترش مبادلات علمی و فناوری و جذب دانشمندان ایرانی
 8.  به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفیت علمی کشور
 9.  بهبود ساختار و فعالیت گروه بالینی فرهنگستان و جذب نیروهای جوان برای همکاری
 10.  بهبود در ارتباط با دیگر مراکز علمی، سیاستگذاران و مسئولین اجرایی و نهادهای اجتماعی
 11.  ترغیب و تشویق برای تدوین کتب و مجلات پزشکی به زبان شیرین فارسی 

راهکارهای اهداف راهبردی

 1. الف) راهکار عملی برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در سطح کشور 

           ب) شاخص‌های تربیت پزشک جامع و جامعه نگر 
           ج ) بازنگری در نظام ارائه خدمت

      ۲. تعیین شاخص‌ها و معیارهای علمی برای جامعه سالم و دیدبانی آن (تدوین اصول و استانداردهای نحوه ارائه خدمات درمانی)

      ۳. تدوین معیارها و توصیه‌های علمی و عملی برای ارتباط صحیح بین پزشک و بیمار

      ۴. نقد و ارزیابی پرونده آموزش پزشکی و ارائه پیشنهاد

      ۵.شاخص‌های تولید علمی و نتایج تحقیقات

      ۶.تدوین شاخص‌های مدیریت سلامت

      ۷. ارزیابی و ارائه راهکارهایی برای ظرفیتهای علمی موجود و ارتباط با مراکزی همچون کنفرانس اسلامی، ECO، یونیسف، WHO، و آکادمی‌های پزشکی

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
هیات علمی
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
ردیف تاریخ دستور جلسه پیوست
۱ ۱۴۰۱/۵/۲۶ گزارش و بررسی برنامه راهبردی گروه علوم بالینی در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد دانشمند برگزیده سال ۱۴۰۱ PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۲ ۱۴۰۱/۴/۲۹ بررسی وضعیت ظرفیت‌های دوره‌های تخصصی و زیرتخصصی پزشکی تبادل‌نظر برای انتخاب دانشمند برگزیده سال ۱۴۰۱  سایر موارد PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۳ ۱۴۰۱/۲/۲۸ بحث و بررسی در ارتباط با گزینش دانشجویان بومی پزشکی جهت ارائه خدمات نظام سلامت در استان‌های کشور PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۴ ۱۴۰۱/۱/۳۱  بحث برای تدوین برنامه راهبردی گروه در سال ۱۴۰۱  سایر موارد PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ بررسی علل کاهش منزلت جامعه پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ پذیرش و آموزش دستیاران تخصصی و جنبه‌های کیفی و کمی آن PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ بحث و بررسی در ارتباط با علل و موانع داخلی مؤثر در مهاجرت نخبگان  سایر موارد PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸    بحث و بررسی در ارتباط با علل مهاجرت نخبگان  بررسی و پیشنهاد در مورد ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان انتخاب برگزیدگان گروه بالینی در سال ۱۰ PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ بحث و بررسی علل طغیان‌های بیماری کرونا در کشور PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بحث و بررسی در ارتباط با آموزش دوره‌های تخصصی و فلوشیپ PDF icon خلاصه جلسه.pdf

صفحه‌ها

دکتر غلامرضا پورمند
رییس گروه: دکتر غلامرضا پورمند

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۳۰۹
کارشناس پژوهشی گروه: خانم زهرا افشاری
رایانامه مسئول هماهنگی: test@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
 • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
 • ایمیل: info@ams.ac.ir