دوشنبه 1401/11/17 01:40
شماره :
495

دکترسید امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی

تاریخ تولد: 1350

محل تولد: فریمان

تاریخ عضویت: 1397

 فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تخصص: دکترای تخصصیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن 

سمت‌ها: نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در سه دوره، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عضو شورای علمی گروه بهداشت و درمان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مشاور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، عضویت در کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت سه سال، عضو کمیته مشورتی برنامه ششم توسعه، عضو شورای سیاستگزاری بخش سلامت، عضویت در شورای راهبردی سلامت و رفاه مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو کمیته سیاستگزاری بخش بهداشت، عضو کار گروه ویژه تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی سلامت، عضو شورای معین آموزش تخصصی کشور، عضو شورای کارگروه تعیین صلاحیت عمومی هیئت جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو هیئت امناء‌دانشگاه علوم پزشکی قم، عضو هیئت امناء مرکز قلب شهید رجایی، معاون درمان بنیاد جانبازان خراسان از 81 تا 83  ، جانباز 25% 

آثار علمی و تالیفات: کتاب : 3         مقالات  7 فارسی  و    16 انگلیسی

بنرها

 

X