دوشنبه 1401/11/17 01:25
شماره :
485

دکتر طاهره چنگیز

متولد: 1343

تاریخ عضویت وابسته: 1400/12/21

تحصیلات: دکتری تخصصی فارماکولوژی، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی.

رتبه علمی: استاد تمام گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

سمت‌ها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت. مشاور مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت بهداشت. رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و دبیر شورای هماهنگی آموزش مداوم استان اصفهان. عضو شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی. سر دبیر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دبیر کمیسیون اعتبار بخشی وزارت بهداشت.

مقالا:  نمایه شده در WOS:  18  نمایه شده در Scopus:  34

H-Index (Scopus) = 7

H-Index ( WOS) =  2

بنرها

 

X