دوشنبه 1401/11/17 10:55
شماره :
439

دکتر محمدباقر رکنی

متولد: 1335

تاریخ عضویت وابسته: 1401/6/19

تحصیلات: دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق لیسانس رشته انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، لیسانس بیولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز.

رتبه علمی: استاد و عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سمت‌ها:  مدیر داخلی ایستگاه تحقیقات پزشکی اهواز، نماینده گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی در هسته توسعه آموزش دانشکده بهداشت، مسئول امور اداری انجمن انگل شناسی پزشکی ایران، کارشناس کشوری شبکه آزمایشگاه‌های ملی و تحقیقاتی کشور، نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برگزاری امتحانات علوم پایه در دوره‌های مختلف، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن علمی انگل شناسی ایران، عضو شورای انفورماتیک دانشکده بهداشت، عضو هیات تحریریه، ادیتور و دبیر مجله انگلیسی بهداشت ایران، عضو هیات تحریریه، ادیتور و دبیر  مجله انگلیسی انگل شناسی ایران، عضو هیات تحریریه مجله Iranian Red Crescent Journal، سردبیر نشریه داخلی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، سردبیر نشریه علمی خبری انجمن انگل شناسی ایران، عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات انگل‌های بومی ایران، عضو بورد تخصصی ژورنالیزم پزشکی وزارت بهداشت، عضو گروه علوم پایه پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی، مسئول تشخیص فاسیولوز در کمیته کشوری فاسیولوز وزارت بهداشت، عضو کمیته رفرنس بررسی زیان‌های ناشی از بیماریهای منتقله توسط غذا- سازمان جهانی بهداشت ژنو. کارشناس سازمان جهانی خواروبار – فائو رم. نایب رییس اول انجمن ادیتورهای پزشکی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی. مسئول کمیته  Journal Visibility & Indexing   انجمن ادیتورهای پزشکی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی. عضو انجمن انگل شناسی ایران ( عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار). عضو جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران (عضو هیات مدیره). عضو انجمن آموزش پزشکی کشور. عضو انجمن بین  المللی ویراستاران پزشکی WAME. عضو وVice President ا نجمن ادیتورهای پزشکی مدیترانه شرقی. عضو انجمن اروپایی بیماریهای عفونی و میکروبیولوژی.

جوایز و افتخارات: رتبه دوم پایان نامه تحقیقاتی مقطع PhD پنجمین جشنواره ابن سینا – بهمن 1382,  دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مقالات:  نمایه شده در        WOS: 87نمایه شده در105     Scopus: 

کتاب‌ها: بیش از 6 عنوان

H-Index (Scopus) = 23

H-Index ( WOS) = 19

بنرها

 

X