یکشنبه 1401/11/16 02:51
شماره :
413

دکترعباسعلی خادمی

متولد: 1338

دکترای دندان پزشکی: دانشکده دندانپزشکی اصفهان

دکترای تخصصی: اندودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی مشهد

فلوشیپدانشگاه لومالیندا آمریکا

استاددانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمت‌ها: رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آثارعلمی و تالیفات: مقالات 40 انگلیسی و فارسی  کتاب: 2

بنرها

 

X