یکشنبه 1401/11/16 10:56
شماره :
402

دکترامیرحسین تکیان

متولد: ۱۳۵۴

تاریخ عضویت وابسته: 1399/12/14

تحصیلات: فلوشیپ پسا دکتری سیاستگذاری سلامت جهانی؛ دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت و کارشناسی ارشد سلامت عمومی؛ پزشکی عمومی

رتبه علمی: استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت‌ها: استاد تمام سیاستگذاری سلامت در گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت؛ معاون بین الملل و رییس گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشکده بهداشت؛  مشاورمعاون آموزشی وزارت بهداشت؛عضو هیات ممتحنه (بورد) سیاست گذاری، اقتصاد و مدیریت سلامت؛ عضو هیات مدیره مجمع جهانی سلامت ) World Health Summit: WHS) آلمان؛ معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت (HERC) دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ عضو موسس شورای عالی مرکز تحقیقات صلح و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛  معاون سازمان‌های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۳-۹۶)؛ دبیر هفتمین اجلاس منطقه ای مجمع جهانی سلامت (۱۳۹۸)؛ عضو دبیرخانه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر کشوراز ۱۳۹۴؛ عضو کمیته راهبری مجمع ملی سلامت ایران؛ عضو هیئت تحریریه ژورنال بین المللی سیاست و مدیریت سلامت (International Journal of Health Policy & Management)از ۱۳۹۲؛ دستیار سردبیر در ژورنال بین المللی سلامت عمومی (International Journal of Public Health) در سوییس از ۱۳۹۶؛  دبیر اتاق همکاری‌های ایران با پیمان گروه هشت:(M8 Alliance؛چهره بین المللی مشترک دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در سال‌های  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.

آثار علمی و تالیفات:مقالات: ۱۰۲ مقاله، ۹۴ انگلیسی (ISI)؛ ۱۲ فارسی؛ ۵ کتاب تالیفی (شامل ۲ کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران) و ۱۸ کتاب ترجمه؛  

Google Scholar: 22  H-Index (Scopus):16

بنرها

 

X