یکشنبه 1401/11/16 10:55
شماره :
401

دکترسید حسن تنکابنی

تاریخ تولد: 1344

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت وابسته: بهمن 1391

فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی شهید بهشتی 1369

تخصص: بورد تخصصی کودکان 1372 و بورد فوق تخصصی کودکان 1379 (هر دو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)- فلو شیپ ژنتیک پزشکی 1383 ( دانشکده پزشکی پیتیه- سالپتریر پاریس)

سمت: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و اجرایی: رئیس بیمارستان کودکان بندر عباس 1373- 1375 / مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1379- 1381 / معاون دانشکده پزشکی بندر عباس 1373-1375/ سردبیر مجله ژنتیک در هزاره سوم 1386-1389/ هیات تحریریه مجله اعصاب کودکان ایران (انگلیسی) 1386 تا کنون/ نایب رئیس انجمن نوروژنتیک ایران 1385 تا کنون/ عضو شورای عالی نورولوژی وزارت بهداشت 1385 تا کنون/ عضو کمیته کشوری طبقه بندی فلج شل 1385 تا کنون/ عضو کمیته ارزیابی پزشکی عمومی دانشجویان فارغ التحصیل خارج از کشور 1386 تا کنون/ عضو بورد فوق تخصصی اعصاب کودکان 1385 تا کنون/ معاون پژوهشی بیمارستان کودکان مفید 1385 تا کنون/ عضو هیات موسس مرکز تحقیقات اعصاب کودکان 1387 تا کنون.

آثار علمی و تالیفات: 4 کتاب – 50 مقاله به انگلیسی و 21 مقاله به فارسی H Index=6

بنرها

 

X