یکشنبه 1401/11/16 08:30
شماره :
334

دکتر حسن عارفی

تاریخ تولد: 1315

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت پیوسته: 1369/10/11

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 1345

تخصص: کودکان و طب بلوغ؛ داخلی؛ فوق‌تخصص قلب‌و‌عروق، فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی

مرتبه علمی: استاد قلب و عرق دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: مسئول تیم پزشکی و پزشک مخصوص حضرت امام خمینی (ره) (بهمن1357- خرداد 1368)؛ وزیر آموزش عالی و فرهنگ تاریخ (شهریور1359)؛ رئیس دانشگاه تهران (خرداد1359)؛ سرپرست موقت دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (اسفند1358)؛ سرپرست موقت دانشکده پزشکی رازی (اسفند1357)؛ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت قلب و عروق برای احداث و تجهیز بیمارستان مرکز قلب تهران (14 سال)؛ سرپرست وزارتخانه آموزش عالی و فرهنگ (مرداد1360)؛ رئیس بیمارستان دکتر شریعتی تهران (تیر1370)؛ ستاد بررسی مسائل دخانیات (اردیبهشت1363)؛ رئیس بخش بیماری‌های قلب و عروق و درمانگاه و کتاب (انژوگرافی، انژیوپلاستی و اکو و پیس و میکر بیمارستان شریعتی (خرداد1382)؛ سرپرست مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان دکتر شریعتی (مرداد1371)؛ رئیس بخش بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان دکتر شریعتی (اسفند1379)؛ سرپرست بخش قلب بیمارستان شریعتی (فروردین1364)؛ مسئول پیگیری ستاد بررسی مسائل دخانیات (اردیبهشت1364)؛ معاون گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران؛ سرپرست واحد آزمایشگاه قلب و عروق بخش داخلی بیمارستان سینا (خرداد 1355)؛ سرپرست سپاه بهداشت گروه 164 محمدآباد زابل (1346) (خدمت سربازی)

آثار علمی و تالیفات: تألیف 6 و ترجمه 6 کتاب، 18 مقاله در نشریات فارسی و 10 مقاله در نشریات بین‌المللی 

بنرها

 

X