چهارشنبه 1401/11/12 12:58
شماره :
300

دکترمحمدحسین تقدیسی

متولد: 1336

تاریخ عضویت پیوسته: 1400/12/21

دکترای تخصصی: ارتقا سلامت، منچستر انگلستان

دانشیاردانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمت‌ها: سردبیر مجله آموزش و ارتقا سلامت، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه  ایران، شرکت در جلسات مشاوره کشوری و سازمان جهانی بهداشت

آثار علمی و تالیفات:مقالات 18 انگلیسی، 60 فارسی کتاب: 4

بنرها

 

X