چهارشنبه 1401/11/19 02:20
شماره :
602

دکتر منوچهر دوائی

تاریخ تولد: ۱۳۱۵

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۶۹/۱۰/۱۱

فارغ‌التحصیل از: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۴۰

تخصص: بورد تخصصی جراحی عمومی از امریکا (۱۳۴۵) و فوق تخصص جراحی کودکان از کانادا و امریکا (۱۳۴۷)

سمت‌ها: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران؛ عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن سرطان ایران

سوابق علمی و اجرایی: استاد جراحی دانشگاه جندی‌شاپور و شهیدبهشتی؛ ریاست دانشکده پزشکی؛ معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشگاه جندی‌شاپور اهواز؛ مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (به مدت ۸ سال)

تقدیرنامه‌ها: نشان افتخار و نشان آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ استاد نمونه کشوری منتخب وزارت بهداشت؛ پزشک نمونه منتخب سازمان نظام پزشکی (۲ بار)؛ استاد ممتاز جامعه جراحان ایران؛ استاد منتخب انجمن سرطان ایران؛ عضو ممتاز هیئت علمی دانشگاه 

آثار علمی و تالیفات: تألیف ۲ کتاب، ۱۲ مقاله در نشریات فارسی و۱۰ مقاله در نشریات بین‌المللی

بنرها

 

X