سه شنبه 1401/11/18 03:07
شماره :
553

دکترصدیقه کیهانی رفقا

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت افتخاری: ۱۳۷۶/۸/۱۵

مقیم: آمریکا

تحصیلات: محقق و دستیار یاخته شناسی و دستیار آسیب شناسی تشریحی بیمارستان‌های ایالتی اوهایو/ آمریکا؛ دستیار آسیب شناسی تشریحی- بالینی دانشگاه ملی ایران؛ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ گواهینامه: بورد تخصصی پاتولوژی آمریکا؛ بورد بین المللی آسیب شناسی سلولی

رتبه علمی: استاد دانشگاه ایالتی اوهایو

سوابق علمی و اجرایی: مدیر عملیاتی آزمایشگاه‌های یاخته شناسی و سایتومتری، مربی/ دانشگاه ایالتی اوهایو؛ استادیار و مربی/ دانشگاه ملی ایران؛ داور مجلات: AJOG؛ AJCP؛ Archives of Pathology and Laboratory Medicine؛ عضو: انجمن آسیب شناسی سلولی پاپانیکولائو؛ انجمن یاخته شناسی آمریکا؛ انجمن یاخته شناسی بوکِی؛ انجمن مرکزی آسیب شناسی اوهایو؛ آکادمی بین المللی آسیب شناسی؛ آکادمی بین المللی یاخته شناسی

تقدیر نامه‌ها: جایزه دستیار و پزشک عمومی وارن لنگ، جایزه انجمن آسیب شناسی سلولی آمریکا/ چهل و سومین نشست سالانه علمی(۱۹۹۵)؛ دستیار برتر آکادمی بین المللی یاخته شناسی(۱۹۹۳)؛ لوح تقدیر برای رتبه برتر بورد آسیب شناسی ایران(۱۳۴۴)؛ تقدیر نامه دستیار برتر  در مراقبتهای ویژه از بیماران در طول دوره انترنی/ دانشکده پزشکی تهران(۱۳۵۰)

آثار علمی و تالیفات: ۸۵ مقاله انگلیسی

بنرها

 

X