مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيدحسن امامي رضوي

تاريخ تولد:1338 

محل تولد: اردبيل

تاريخ عضويت پيوسته: 1389/7/6

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

تخصص: بورد تخصصي جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1371

سمت‌ها: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ سرپرست مركز تحقيقات ضايعات نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ رئيس شوراي تخصصي بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق علمی و اجرایی: رياست بيمارستان ولي‌عصر؛ رياستمركزتاريخ و اخلاق پزشكي؛ رياست بيمارستان امام خميني؛ عضو هيئت امناي‌ دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ معاونت دانشجويي، فرهنگي، حقوقي و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1374-1376)؛ عضو جامعه جراحان ايران؛ عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ رياست دانشكده پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و تهران (1384-1387)؛ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1387-1388)؛ عضو شوراي‌عالي برنامه‌ريزي برنامه پنجم توسعه كشور  

تقدیرنامه ها: رتبه اول بورد جراحي

آثار علمی و تالیفات: 3 مقاله در نشريات فارسي و 35 مقاله در نشريات بين‌المللي