دكتر عبدالكريم وصال

تاريخ تولد: 1312

محل تولد: شيراز

تاريخ عضويت پيوسته: 1371/3/7

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه مونيخ آلمان، 1336

تخصص: ليسانس فيزيك، دانشگاه برلين، تخصص راديولوژي، دانشگاه برلين

سمت‌ها: استاد بازنشسته

سوابق علمی و اجرایی:مدير گروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1344- 1384)؛ مسائل راديولوژي بيماري‌هاي بومي، سردبير نشريات پزشكي

تقدیرنامه ها: جوائز رازي، ابن‌سينا؛ فرهنگستان علوم پزشكي (1387)

انتشارات: تأليف 1 كتاب، 1 مقاله در نشريات فارسي و 54 مقاله در نشريات بين‌المللي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ترجمه-قرآن-كريم دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي ( عضو پيوسته...
ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...

ورود به سایت