دكتر حسين وحيدي

 

تاريخ تولد: 1344

محل تولد: قم

تاريخ عضويت پيوسته: 1392

فارغ التحصيل از: دانشكده داروسازي دانشگاه تهران (1367)

تخصص: دكتراي Ph.D در رشته بيوتكنولوژي از انگلستان (1993)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رئيس دانشكده داروسازي

سوابق علمی و اجرایی: معاون آموزشي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي (1369-1371)؛ معاون آموزشي (1376-1382)؛ معاون مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت (1382-1384)؛ رئيس دانشكده داروسازي (1384 تاكنون)؛ دبير هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ( 1387 تاكنون)؛ مدير مسئول مجله بين الملليUPR  از سال 1385 تاکنون

آثار علمی و تالیفات: 5 مقاله فارسي، 30 مقاله در نشريات بين المللي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت