عناوین مهمترین خبرها:

 اولین نشست مشترک فرهنگستان علوم پزشکی با انجمن های علمی علوم پزشکی

 


اولين نشست مشترك انجمن هاي علمي علوم پزشکی از ساعت 9 صبح شنبه 9/4/92 ، با نام و یاد خدا وبا قرائت آياتي از قرآن مجيد شروع شد.
در ابتدا جناب آقاي دكتر عليرضا مرندي رياست محترم فرهنگستان علوم پزشكي ضمن خير مقدم به حاضرين با اشاره به اساس­نامه جديد فرهنگستان و اهداف گسترده آن خصوصا در رابطه با ابعاد مختلف سلامت، به توضيح تشكيلات جديد فرهنگستان ، تشكيل گروه­هاي علمي جديد در فرهنگستان و وظايف مشروحه اين گروه­ها و مركز مطالعات در معاونت علمي پرداختند. يكي از وظايف فرهنگستان، فعالسازي و ارتباط مستمر با انجمن­هاي علمي است. به منظور انجام اين مهم، نشست امروز به منظور تبادل نظر پيرامون ارتباط متقابل انجمن­هاي علمي و فرهنگستان برگزار مي­شود.
جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي معاون علمي فرهنگستان ضمن تشريح تاريخچه­ي تشكيل فرهنگستان­ها اشاره كردند كه فرهنگستان­ها كلا به دو دسته تقسيم مي­شوند : يك دسته فرهنگستان­هايي كه فقط نظرات مشاوره­اي مي­دهند و دسته ديگر فرهنگستان­هايي كه بسيار گسترده­تر هستند، مراكز تحقيقاتي دارند و بسياري از سياست­ها را پايه­گذاري مي­كنند مثل چين و روسيه.در ايران فرهنگستان­ها از 19 سال پيش تشكيل شده­اند و در گذر زمان از نقش مشاوره­اي فراتر رفته به ترتيبي كه در حال حاضر علاوه بر نقش مشورتي و نظريه پردازي،‌ نقش رصد و پايش در تمام ابعاد سلامت به آنها اضافه شده است. انجمن­هاي علمي نيز در حال حاضر غالبا نقش نظريه­پردازي و مشورت دهي دارند. بر اساس اساسنامه جديد، فرهنگستان بايد در اعتلاي انجمن­ها و تشويق و ترغيب آنها در مشاركت پيرامون نظريه­پردازي­ها و برنامه­ريزي­هاي مرتبط با سلامت اقدام نمايد.هدف اين گردهمايي علاوه بر تدوين نقشه راه حركت جمعي انجمن هاي علمي، تعيين نقش فرهنگستان و نحوه تعامل با انجمن­ها در اين راستا مي­باشد.
آقاي دكتر بهزاد دماري مشاور محترم رئيس فرهنگستان و هماهنگ كننده تدوين برنامه ضمن خير مقدم به حاضرين، به توضيح ضرورت اين اقدام پرداخت . مطابق بند ك ماده 18 و جزء 4 بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور دولت موظف است كه « سازوكارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن هاي علمي ،‌نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم سازي ها و مديريت كشور را ايجاد كند» . فرهنگستان علوم پزشكي نيز با توجه به بند 21 ماده 2 اساسنامه وظيفه دارد از توان انجمن هاي علمي بهره ببرد و در اعتلاي آنها بكوشد . در همين راستا مقرر شده است راه آينده حركت جمعي انجمن هاي علمي علوم پزشكي كشور در افق 1404 با مشاركت آنان و ذينفعان اصلي تدوين شده و در مراجع ذي صلاح تصويب و حمايت طلبي شود . سپس به مطالعه اي اشاره كردند كه چند سال پيش با مشاركت انجمن هاي علمي انجام شد و كاركردهاي اصلي انجمن هاي علمي در قالب مدل مفهومي استخراج شد مطابق اين مطالعه انجمن هاي علمي پنج كاركرد اصلي دارند كه شامل ارتباط و اثرگذاري بر حاكميت ، ارتباط با مردم ، ارتقاي متخصصان و اعضاي خود ، ارتباط با ساير اجزاي جامعه مدني از جمله انجمن هاي علمي ديگر و سازمان هاي مردم نهاد در سطح ملي و بين المللي . البته پنجمين كاركرد تقويت دبيرخانه فعال انجمن است. مطابق اين مطالعه انجمن ها در طول سال هاي گذشته بيشتر در محور ارتباط با متخصصان فعال بوده اند و ارتباط با حاكميت و مردم در كمترين ميزان خود بوده است .
تيم پروژه و هماهنگ كننده براي تدوين اين برنامه جناب آقاي دكتر شريفيان عضو محترم هيات علمي فرهنگستان علوم پزشكي ،‌آقاي دكتر ممتازمنش دبير كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت ،‌آقاي رضا موقري كارشناس كميسيون انجمن هاي علمي ،‌آقاي دكتر عباس وثوق مقدم عضو هيات علمي وزارت بهداشت و هماهنگ كننده برنامه هاي توسعه هستند كه به زودي دو نفر از نهاد رياست جمهوري و همچنين از وزارت علوم اضافه خواهند شد . هدف ترسيم راه آينده حركت جمعي انجمن­هاي علمي در افق 1404 است كه اهداف كوتاه مدت براي پايان برنامه پنج ساله پنجم تدوين خواهد شد . اين برنامه پس از تصويب در سه ساله اول اجراي آن در چهار بخش به صورت تكاليف وزارت بهداشت، فرهنگستان، انجمن­هاي علمي و ساير دستگاه­ها عملياتي خواهد شد. خود برنامه سه بخش اصلي خواهد داشت : بخش اول شناخت است (در سه ماهه گذشته اطلاعات لازم جمع­آوري شده است). بخش دوم جهت گيري كه بر اساس شناخت وضع موجود تهيه خواهد شد. بخش سوم طراحي نظام استقرار است كه ضمانت اجرايي را تعيين مي كند و قرار است در قالب يك منشور جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فرهنگستان علوم پزشكي ، وزارت بهداشت و هيئت دولت ارسال شود . اهداف كاربردي اين برنامه كه بايد تا پايان شهريور پيش نويس آن آماده شود عبارت خواهد بود :

همسويي و همگرايي در اهداف انجمن­هاي علمي ايجاد شود
فرهنگستان و ساير نهادها از نظرات انجمن­ها استفاده كنند
سهم و نقش هر انجمن در دستيابي به سلامت برتر در چشم انداز 1404 مشخص شود

در ادامه پرسشنامه يك صفحه­اي با پنج سوال مندرج در آن تشريح شد تا در ادامه برنامه شركت كنندگان نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.
جناب آقاي دكتر ممتازمنش دبير محترم كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت ضمن خير مقدم به حاضرين و تشكر از تشكيل اين جلسه با اشاره به سابقه فعاليت­هاي انجام شده در رابطه با موضوع همايش، به پروژه­هايي كه تا كنون به صورت كار مشترك انجمن انجام شده است اشاره كردند. در حال حاضر متاسفانه در درون انجمن­ها نيز ساز و كار مناسبي جهت مشاركت در زمينه­هاي مختلف وجود ندارد. يكي از اهداف اين طرح توانمندسازي انجمن­ها در رابطه با سازوكار آن ها در افزايش اين مشاركت است.در ده سال گذشته توسعه انجمن­ها بيشتر كمي بوده است تا كيفي. اين توسعه خصوصا در اوايل دهه هشتاد بوده است. در حال حاضر كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت بهداشت كاملا آماده است در زمينه اهداف اين همايش با فرهنگستان و انجمن­ها همكاري و مساعدت نمايد.
در ادامه جلسه پرسشنامه­هاي تهيه شده بين شركت­كنندگان پخش شد. اهم مسائل مطرح شده در تريبون آزاد عبارتند از :

توجه بيشتر حاكميت به انجمن­ها
راه­حل هاي براي رفع مشكلات انجمن­ها
ساختار و نظام مند شدن مشورت خواهي از بخش­ها
تشكيل شوراي منتخبين روساي انجمن­ها
تعيين چالش­هاي موجود در رابطه با عدم موفقيت كيفي انجمن­ها
تعيين ظرفيت­ها، توانمندي هاي انجمن­ها
تداوم جلسات در فرهنگستان
تشكيل دبيرخانه و شوراي مستقل انجمن هاي علمي و يا احياي ساز و كار قبلي تعامل انجمن ها
تعريف تعامل مشخص گروه هاي علمي فرهنگستان با انجمن هاي علمي

در پايان جلسه تشكيل شوراي داوطلبان از روساي انجمن­ها جهت مشاركت فعال در تدوين برنامه طي سه ماه آينده به راي گذاشته شد و با اكثريت آراء پذيرفته شد و انجمن هاي زير آمادگي خود را براي عضويت در اين شورا اعلام كردند ، بديهي است مستندات برنامه طي دو جلسه با اين شورا در ميان گذاشته خواهد شد و سپس براي نظرخواهي نهايي به همه انجمن هاي علمي ارسال خواهد شد و پس از اعمال نظرات آنها جهت تصويب به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد .
اسامي شوراي داوطلبان : آقاي دكتر خالق­نژاد، آقاي دكتر كلانتر معتمدي ، گروه باليني آقاي دكتر نوحي ، گروه علوم پايه آقاي دكتر كريم­نژاد ، گروه پيراپزشكي خانم دكتر خداكرمي ، گروه بهداشت دكتر توفيقي، دكتر شيخ الاسلام ، گروه دندانپزشكي دكتر اخوان آذري ، گروه داروسازي خانم دكتر مهدي پور، آقاي دكتر محمدزاده ،‌دكتر وفايي انجمن استومي ، دكتر شيرزاده انجمن جراحان قلب ، دكتر كريمي نژاد ، دكتر تاجر زاده ، دكتر پوپك

اسامي انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست انجمن هاي علمي علوم پزشكي ، 8 تيرماه 1392

دكتر سيدمنصور رايگاني ،طب فيزيكي، توانبخشي و الكتروديگنوز
دكتر خسرو صادق نيت ، طب كار ايران
آقاي تقي بغدادي ، ارتوپدي كودكان
دكتر محسن ساغري ، پزشكي هسته­اي
دكتراحمد خالق­نژاد طبري ، جراحان كودكان ايران
دكتر محمدرضا گنجي ، نفرولوژي ايران
دكتر بهزاد هوشمند ، پريودونتولوژي ايران
دكتر ايرج خسرونيا ، پزشكان متخصص داخلي ايران
دكتر سعيد صفائي ، جراحان ستون فقرات
دكتر مهدي محمدزاده ، مديريت و اقتصاد دارو
دكتر محمود شيرزاد ، جراحان قلب و عروق ايران
دكتر محمود هاشميان ، اينترونشنال كارديولوژي ايران
نرگس رستمي گوران ، پزشكي اجتماعي
دكتر محمدمهدي قيامت ، انستزيولوژي و مراقبت­هاي ويژه
دكتر سيدحسن مقدم نيا ، پروتئوميكس پزشكي ايران
دكتر جواد توكلي بزاز ، ژنتيك پزشكي ايران
دكتر ناهيد خداكرمي ، مامايي ايران
دكتر سيدحسين فاطمي ، متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
دكتر محمد وجگاني ، ايمنولوژي و آلرژي و جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران
دكتر رضا فريدي مجيدي ، نانوفناوري پزشكي ايران
دكتر فريبا يادگاري ، گفتاردرماني ايران
دكتر سيدمحمدرضا كلانتر معتمدي ، جراحان عروق ايران
دكتر بهزاد پوپك ، دكتري علوم آزمايشگاهي
دكتر فرزين حلب چي ، پزشكي ورزشي ايران
دكتر اعظم السادات موسوي ، انكولوژي زنان ايران
دكتر آريا اسماعيلي ، آترواسكلروز ايران
دكتر نادر مركزي مقدم ، اداره امور بيمارستان­ها
دكتر سيدحميد خوئي ، داروسازان ايران
دكتر شهرام توفيقي ، اقتصاد بهداشت ايران
دكتر ژيلا شجري ، آموزش پزشكي ايران
دكتر اميرعلي حميديه ، پيوند سلولهاي بنيادي خون ساز ايران
دكتر بيژن صدري زاده ، بهداشت ايران
دكتر رسول عزيزي ، كولوپروكتولوژي
دكتر محمد وفائي ، مراقبت از استومي
دكتر يحيي دولتي ، متخصصين پوست
دكتر محمدحسن كريمي نژاد ، نوروژنتيك ايران
دكتر حسن توفيقي زواره ، پزشكان قانوني ايران
دكتر حسنيه تاجرزاده ، بيوفارماسي و فارماكوكينت ايران
دكتر هماحاجي مهدي پور ، فارماكوگنوزي ايران
دكتر رضا آرمين ، جراحان عمومي ايران
دكتر غلامحسين ادريسيان ، انگل شناسي ايران
دكتر غلامرضا ميرسپاسي ، روانپزشكان ايران
دكتر رضا فكرآزاد ، پزشكي ليزري ايران
دكتر محمدمهدي آخوندي ، جنين شناسي و بيولوژي توليدمثل
دكتر غلامرضا خاتمي ، پزشكان كودكان ايران
دكتر عليرضا مصداقي نيا ، بهداشت محيط ايران