مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نامه فرنگستان علوم پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عتراض 250 استاد دانشگاه به تأخیر در نوسازی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علم نوشته شده توسط خداوردیان 603
نامه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ارائه طرح تشكيل سازمان طب ايراني اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان محترم به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نوشته شده توسط خداوردیان 616
نامه دکتر مرندی در مورد جديت بيشتر نسبت به اعمال نظرات كارشناسي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در راستاي جلوگيري از همه گيري و شيوع بيشتر كوويد 19 نوشته شده توسط خداوردیان 599
تقدیم نتایج طرح "برآورد تمایل و تقاضای ایرانیان جهت شرکت در برنامه واکسیناسیون علیه کووید 19" به مسئولین مربوطه نوشته شده توسط خداوردیان 672
تقدیم بیانیه مجمع عمومی فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص"تعارض منافع در نظام سلامت کشور و راهکارهاي موثر براي جلوگیري از آن " را به مراجع ذیضلاح نوشته شده توسط خداوردیان 583
کروناویروس-دکتر طلعت مختاری آزاد-قسمت چهارم- جهش های کروناویروس در ایران نوشته شده توسط خداوردیان 753
کروناویروس-دکتر طلعت مختاری آزاد-قسمت سوم- واکسیناسیون نوشته شده توسط خداوردیان 779
کروناویروس-دکتر طلعت مختاری آزاد-قسمت دوم- تحولات یکسال اخیر نوشته شده توسط خداوردیان 653
کروناویروس-دکتر طلعت مختاری آزاد-قسمت اول- نخستین گزارش تشخیص ویروس در ایران نوشته شده توسط خداوردیان 594
شماره یازدهم فصلنامه "فرهنــگ و ارتقــای سلامت" منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 405