مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیشنهادات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتقای برنامه ملی کنترل کووید 19 در شروع فعالیت دولت سیزدهم نوشته شده توسط خداوردیان 141
برگزاری چهارمین وبینار قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 159
نامه به رهبر معظم انقلاب در مورد در بـاب لزوم همکـاري علمی فرهنگسـتان و حـوزه هـاي مقدسـۀ علمیه در موضوع«سلامت معنـوي اسلامی» نوشته شده توسط خداوردیان 159
کتاب گفتمان سلامت اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 153
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی کلان اندیشی در تعالی اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 144
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی ادغام خدمات مراقبتهای اجتماعی در نظام مراقبتهای اولیه توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 131
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی مفاهیم و سنجه های سلامت اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 135
مصاحبه اعضای فرهنگستان علوم پزشکی در مورد داروهای استفاده شده برای درمان بیماری کرونا نوشته شده توسط خداوردیان 607
فرهنگستان علوم پزشکی درگذشت عضو افتخاری خود را تسلیت گفت نوشته شده توسط خداوردیان 148
مدیر امور مالی و بودجه فرهنگسـتان علوم پزشکی منصوب شد نوشته شده توسط خداوردیان 144