عناوین مهمترین خبرها:

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل وبينار علوم انساني سلامت با موضوع مباني و الگوهاي روش شناختي علوم انساني سلامت برگزار مي شود .

در اين وبينار   كه روز چهارشنبه مورخ 23 مهرماه سال جاري برگزار مي شود دكتر حميد رضا نمازي عضو هيات علمي گروه اخلاق پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص مباني و الگوهاي روش شناختي علوم انساني سلامت سخنراني خواهند كرد .

سپس ، دكتر عليرضا منجمي عضو هيات علمي گروه فلسفه علم و تكنولوژي پژوهشگاه علوم انساني با موضوع علوم انساني سلامت با رويكرد انتقادي به ايراد سخنراني خواهد پرداخت .

در اين وبينار دكتر هادي صمدي نيز موضوع بحران تكرار پذيري در پزشكي را مطرح و صحبت مي كنند .

لینک شرکت در وبینار : http://ac.ams.ac.ir/akhlagh