عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيد مهدي رضايت عضو گروه علوم پايه فرهنگستان گفت: اعضای هیئت علمی بیش از ۲۵ دانشگاه و مسئولان رده اول که دارای سابقه زیادی در زمینه برنامه ریزی آموزشی هستند در همایش همگرایی در علوم پزشکی شرکت کردند به طوری که بیش از ۱۶۰ نفر از اساتید و صاحب نظران رده های مختلف از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش همگرایی در علوم پزشکی شرکت کردند.

وي افزود: در این همایش اساتیدی از دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه  علوم پزشکی تهران، دانشگاه  علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شیراز، بیرجند، زاهدان و بوشهر و حتی از دانشگاههای غیر پزشکي مانند دانشگاه های صنعتی شریف، مالک اشتر و دانشگاه تهران شرکت داشته‌اند.

وي ادامه داد: بر اساس ارزیابی های مختلف به دست آمده از شرکت کنندگان، همایش همگرایی در علوم پزشکی که با بیش از یک سال برنامه ریزی قبلی در بهمن ماه به همت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد به دلیل اهميت و جاذبه همگرايي بين رشته اي مورد اسقبال عمومی خوبی قرار گرفت.

 وي تاكيد كرد:درسیستم کلاسیک  آموزش، خروجی های قابل توجهی از جنس تربیت نیروی انسانی، تولید علم و تعداد مقالات ارزشمند در داخل و خارج کشور وجود داشته است ولی  امروزه با توجه به چالش های جدیدی که با آن روبرو هستیم نیاز به جنبه مهارتی تربیت دانشجو احساس می شود.

وی همچنین افزود: میزان تربیت نیروی ما میبایست بر اساس پایش های مختلف و نیاز باشد و با توجه به نیازهای امروزی باید بین رشته های مختلف، همکاری وجود داشته باشد.

دكتر رضايت ادامه داد: در این همایش پیرامون دانشگاه های جدید، رهیافت همگرایی در دانشگاه علوم پزشکی نوین، بازتاب همکاری فناوری ها در ساحت اجتماعی انسانی، آسیب شناسی ساختارهای موجود، آسیبهای ناشی از تأخیر در ورود به رهیافت همگرایی، توجه به آموزش های همگرا در تمام مقاطع تحصیلی، استفاده از الگوهای موفق ملی و بین المللی مطرح شد و پس از همفکری، موضوع همگرایی در حوزه آموزش و پرورش و توسعه شرکت های دانش بنیان در زمینه رشته های میان رشته ای و ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی بین شرکت کننده ها و علاقمندان حوزه همگرایی مورد توجه قرار گرفت.

عضو گروه علوم پايه فرهنگستان در پایان گفت: در اين همايش به این نتیجه رسیدیم كه سیستم های کلاسیک ما به تدریج باید از تجارب ملی و بین المللی استفاده کنند و در کنار توانمندی هایی که در دانشگاهها وجود دارد از توانمندی‌های قابل توجه سیستم همگرایی و نیز رهیافت همگرایی در بخش های مختلف استفاده شود.