عناوین مهمترین خبرها:

نشست علمي تحقيقات سلامت روان زنان، چالش ها و راهكارهاي توسعه به همت گروه علمي سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشكي برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، گروه سلامت زنان در راستاي ماموريت و اجراي برنامه هاي راهبردي خود، همكاري با محققان و مراكز علمي پژوهشي در جهت گسترش مرزهاي دانش سلامت زنان را در اولويت كاري خود قرار داده است.

براساس این گزارش، اين همكاري به منظور توسعه تحقيقات سلامت زنان از طريق هم افزايي توان مراكز تحقيقاتي، همكاري بين رشته اي و ترجمان دانش حاصل از تحقيقات فراهم خواهد شد.

گفتنی است، گروه سلامت زنان فرهنگستان با بهره گيري از همكاري و نظرات اساتيد و متخصصان مربوطه و سازمان ها و مجامع علمي و اجرايي ذيربط نشست علمي تخصصي " تحقيقات سلامت روان زنان، چالش ها و راهكارهاي توسعه " را بر اساس اهداف زیر برگزار می کند:

Ø      آشنايي با آخرين تحقيقات انجام شده وضعيت سلامت روان زنان در جمهوري اسلامي ايران

Ø       آشنايي با برنامه هاي ارتقاي سلامت روان زنان

Ø      شناسايي راهكارهاي توسعه پژوهش هاي سلامت روان زنان

Ø      تعيين حوزه هاي تحقيقاتي در اولويت سلامت روان زنان در سطح ملي و استاني

Ø      شناسايي چالش ها و راهكارهاي توسعه ارتباط ساختارمند مراكز تحقيقاتي فعال در زمينه هاي مرتبط با سلامت روان زنان

 

Ø      شناسايي چالش ها و راهكارهاي ايجاد ارتباط و همكاري میان مراكز علمي پژوهشي با سازمان هاي اجرايي مرتبط با سلامت روان

Ø      شناسايي چالش ها و راهكارهاي توسعه نقش سمن ها و گروه هاي مردمي در انجام پژوهش هاي سلامت روان زنان

شایان ذکر است، اين نشست روز دوشنبه مورخ 11 تيرماه سال جاري از ساعت 8 الي 13 در سالن مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت