دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي طي نامه اي با موضوع " تاملي علمي در حادثه دوماي سوريه" به دبير كل سازمان ملل در اين موردنكاتي را به وي گوشزد كرد.

متن كامل اين نامه درلينك ذيل آمده است :

 

فارسي                                           انكليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت