دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي طي نامه اي با موضوع " تاملي علمي در حادثه دوماي سوريه" به دبير كل سازمان ملل در اين موردنكاتي را به وي گوشزد كرد.

متن كامل اين نامه درلينك ذيل آمده است :

 

فارسي                                           انكليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ترجمه-قرآن-كريم دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي ( عضو پيوسته...
ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...

ورود به سایت