دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی موافقت خود را با استعفای آقای حسن مظاهری سیف اعلام کرد.

دکتر حسن ابوالقاسمی طي نامه ای استعفای  آقای حسن مظاهری سیف قبول کرد متن این نامه به شرح زیر است

 بسمه تعالي

جناب آقاي مظاهري سيف

بازگشت به نامه شماره 160/121ن/96 مورخه 1396/12/2جنابعالي به رياست محترم فرهنگستان علوم پزشكي ضمن تشكر از شما براي حضور در سالهاي نودوسه تا نودوپنج در گروه سلامت معنوي با استعفاي جنابعالي موافقت ميگردد. در مرقومه جنابعالي مطالبي عنوان شده بود كه خلاف واقع بود و مورد سوء استفاده قرار گرفت و انتشار يافت كه پاسخ توسط فرهنگستان تهيه و به عموم اطلاع رساني خواهد شد.

رئيس گروه سلامت معنوي

دكتر حسن ابوالقاسمي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت