حجت الاسلام  والمسلمين دكتر مجتبي مصباح يزدي در پنجمين همايش سلامت معنوي گفت:  خداوند فطرت انسان را به گونه ای آفریده است که بالفطره دارای سطحي از بينش و گرايش به سلامت معنوي است و امكانات نسبي را نیز جهت ارتقاي سلامت معنوي فراهم كرده است كه بايد از آنها حداكثر استفاده شود.

وي افزود:  به منظور ارتقاي سلامت معنوي نبايد انتظار داشت که افراد خود به خود به سلامت معنوي برسند بلکه نياز به نيروي انساني متخصص، معلم و مربي است كه آنها نيز نیازمند تربيت و آموزش هستند. 

حجت الاسلام مصباح يزدي اظهار كرد:  ابهام هايي از تعريف سلامت معنوي وجود دارد و هدف نيز مشخص نيست اما براي پيشبرد ارتقاي سلامت معنوي بايد همگرايي بيشتري ايجاد شود.

وي افزود: برگزاري نشست هايي اين چنين به ايجاد همگرايي و جلوگيري از شكلگيري اقدامات موازي با اهداف كاملاً مغاير كمك خواهد كرد. 

حجت الاسلام والمسلمين مصباح يزدي در پايان سخنان خود بر همكاري اساتيد متخصص حوزه و دانشگاه تاكيد كرد و گفت: جهت ارتقاي سلامت معنوي لازم است متون و برنامه ها تحت نظارت افراد متخصص حوزوي باشد و متخصصين روانشناسي، پزشكي و اخلاق نيز همكاري موثر داشته باشند. 

 

 

 

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ترجمه-قرآن-كريم دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي ( عضو پيوسته...
ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...

ورود به سایت