عناوین مهمترین خبرها:

 دكتر مرندي رئيس پنجمين همايش سلامت معنوي گفت: ما پزشكان مسئول سلامت مردم هستيم و بايد به همه ابعاد سلامت، به طور صادقانه و براي رضايت خدا رسيدگي كنيم؛ از جمله سلامت معنوي كه موجبات افزايش شادي،  طول عمر و اميد به زندگي مي شود. 

 وي ضمن اشاره به اينكه وظيفه گروه پزشكي تامين و حفظ سلامت جامعه است گفت:  سلامت معنوي بعد چهارم و مهم سلامت است و علم آن نيز نزد روحانيون است. 

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي گفت: همانطور كه  در بيانات حضرت آيت الله سبحاني هم اشاره شد غربي ها زودتر از ما به فكر مسائل سلامت معنوي افتادند اما به واسطه تفكراتشان، خود،عامل دين گريزي و جدايي از دين شدند؛ در واقع غرور علمي غربي ها فراموشي آن ها را از خدا بيشتر كرد.

 دكتر مرندي افزود: در سازمان جهاني بهداشت سلامت معنوي به عنوان بعد چهارم سلامت ارائه شده است ولي ما متاسفانه از آن غفلت كرديم. 

وي افزود:  آمريكا سريع دست به كار شد و در مورد سلامت معنوي هزاران كتاب و مقاله منتشر كردند به گونه اي كه منابعي كه در دسترس پزشكان مومن و متدين ما است نيز عمدتاً غربي است؛ براي رفع اين مشكل و خلاء، در فرهنگستان علوم پزشكي گروه سلامت معنوي ايجاد شده است. 

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي گفت: از آنجا كه تعريف سلامت معنوي بر عهده خود كشورها گذاشته شده است و هركشور با توجه به باور ها و دين خود تعريفي را ارائه مي دهند، در گروه سلامت معنوي فرهنگستان در خصوص تعريف سلامت معنوي با توجه به اعتقادات ديني ما جلسات متعددي برگزار شده است. 

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت