دكتر ناصر سيم فروش رئيس گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي در مراسم افتتاحيه همايش قرآن عترت و سلامت كه در دانشگاه علوم پزشكي كاشان برگزار شد گفت : بزرگترين هدف ما جوانان پزشكي كشور است.

وي افزود: امروزه باعث خوشحاليست كه بانوان جوان توجه زيادي به قرآن دارند و در ميان خواهران، جوانان بسياري قاري و اهل قرآن و معنويت هستند.

دكتر سيم فروش با تاكيد بر اهميت توجه به قرآن و عترت گفت : به لطف جمهوري اسلامي ايران، توجه به قرآن در جامعه ما پيشرفت قابل توجهي داشته است.

رئيس گروه قرآن، عترت و سلامت در پايان اظهار كرد: اميد است از اين همايش و ايام قرآني حداكثر بهره را ببريم.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت