عناوین مهمترین خبرها:

 

اولين همایش اخلاق در مشاوره و روان درمانی به همت گروه پيراپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي  برگزار مي شود.

 

 به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي، اين همايش كه در تاريخ 20 مهرماه سال جاري برگزار مي شود پذيراي روانپزشکان، روانشناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، پرستاران و پزشکان عمومی خواهد بود.

براساس این گزارش، آشنایی با اصول و ضوابط اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی با توجه به مسائل بومی و فرهنگی از جمله تشریح اخلاق حرفه ای بر پایه فرهنگ ایرانی- اسلامی، شناخت نقش رسانه ها در اخلاق حرفه ای، مقایسه اخلاق حرفه ای در ایران و سایر کشورهای پیشرفته و شناخت تعارض های اخلاقی در مشاوره و روان درمانی و موارد دیگری از این دست، هدف كلي از برگزاري اين همايش است.

گفتنی است، دکتر سید شهاب الدین صدر و دكتر علی فتحی آشتیانی به ترتيب رئيس و دبير اولین همایش اخلاق در مشاوره و روان درمانی هستند كه هر كدام در این همايش به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

شایان ذكر است ساعت شروع و پایان اين برنامه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.