نشست تخصصی گروه علوم بهداشتي و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع کاهش خطر سوانح و بلایا با رویکرد  مولفه های اجتماعی سلامت برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي اين نشست 16 اسفند ماه سال جاري در محل فرهنگستان علوم پزشكي برگزار مي شود.

در اين نشست موضوعاتي با محوريت سوانح و بلايا از جمله  "چرايي نگراني نظام سلامت در پیشگیری از حوادث و بلایا "، "جایگاه و مصادیق پیشگیری در قانون سازمان مدیریت بحران کشور"، "پیشگیری از خطرهای جدید در تهران نیازمند چه ملزوماتی است؟" و "فرصت ها و چالش های ساخت و ساز ایمن در کلان شهرها" مطرح خواهد شد.