عناوین مهمترین خبرها:

هشتاد و هشتمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فرهنگستان علوم پزشکی کشور، درحال برگزاری است.

به گزارش وبدا، در این جلسه که صبح امروز پنجشنبه ٢٩ خرداد ماه با حضور دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حمید پور اصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، دکتر علیرضا مرندی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی، اعضای شورا اعم از، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر حسینعلی شهریاری، دکتر سیدحسن امامی رضوی، دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی، دکتر بیژن صدری زاده، دکتر حسین قناعتی، دکتر حسن جولایی، دکتر محمدحسین نیکنام، دکتر حسن ابوالقاسمی، دکتر آبتین مهدی پور، دکتر احمدرضا فرسار، دکتر علی اکبر حق دوست، دکتر فاطمه رخشانی، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر علی رمضانخانی، دکتر محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی و سایر مدعوین از جمله، دکتر محمد جواد کبیر، دکتر ناصر کلانتری، دکتر علی سیاری و دکتر محمد شریعتی و معاونین و مدیران وزارت بهداشت، برگزار شد، درخصوص موضوعات و ابعاد مختلف نظام سلامت و ارائه پیشنهادات به منظور اخذ تصمیمات  آتی، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است، شوراي آينده‌ نگاری و نظريه‌ پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسلامی ايران، به استناد اهداف و وظايف فرهنگستان و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی، برخورداری آحاد مردم از حداكثر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، با هدف مشاركت در سياست‌ گذاری، هماهنگی، ايجاد وحدت رويه و تنظيم ساز و كارهای مناسب سلامت در سطح كلان كشور تشکیل شده است