عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت ــ مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بر برنامه‌ریزی جامع برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح ادغام خدمات طبی ایرانی در شبکه بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از وبدا، محمدرضا شمس اردکانی، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در جلسه هماهنگی ادغام خدمات طب ایرانی در نظام شبکه بهداشت و درمان، بر برنامه‌ریزی جامع برای اجرای موفقیت‌آمیز آزمایشی این طرح در شهرستان اردکان تأکید کرد.

شمس‌اردکانی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به اسناد و قوانین بالادستی موجود برای توسعه قانونمند طب ایرانی و ادغام خدمات آن در نظام سلامت کشور، گفت: ادغام خدمات طب ایرانی در نظام شبکه بهداشتی‌درمانی، به عنوان اولین سطح ارائه خدمت به مردم در نظام سلامت، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نیازمند برنامه‌ریزی جامع برای اجرای موفقیت‌آمیز آن است.

وی با تأکید بر نیاز به تعیین تیم علمی و اجرایی کارآمد برای اجرای این طرح، افزود: تهیه محتوا‌های آموزشی کاربردی و متناسب با الگوی رفتاری و وظایف بهورزان در شبکه بهداشتی‌درمانی کشور، از جمله اقدامات مهمی است که با همکاری افراد علمی و باتجربه در دو حوزه طب ایرانی و مدیریت شبکه بهداشتی‌درمانی در قالب یک تیم مشترک، به نتیجه می‌رسد.

محمد آسائی، مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی نیز با اشاره به ویژگی‌های شهرستان اردکان و شبکه موفق بهداشتی‌درمانی در این شهرستان، گفت: شاخص‌های بهداشتی این شهرستان یکی از بهترین شاخص‌ها محسوب می‌شود که با برخی مناطق بسیار پیشرفته رقابت می‌کند.

وی افزود: اعلام آمادگی و حمایت مسئولان محلی و نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برای اجرای پایلوت طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام شبکه بهداشت و درمان اردکان، نقطه قوتی است که به انجام موفقیت‌آمیز این طرح کمک می‌کند.

محمدرضا اعلائی، سرپرست دانشکده طب ایرانی یزد نیز با اشاره به جایگاه طب سنتی در باور و اعتقاد مردم، گفت: طب سنتی می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی مناسب و مکمل طرح تحول سلامت در نظر گرفته شود که ادغام آن در نظام شبکه بهداشت و درمان، به کسب نتیجه مناسب از این طرح کمک می‌کند.