عناوین مهمترین خبرها:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجازه ورود داروهای مشابه تولیدات داخل را به کشور نمی‌دهم.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه شخصی خود در توئیتر خود با اشاره به اهمیت تولیدات داخلی، اظهار داشت: به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که کسی ترمز تولید داخل باشد.

وی ادامه داد: همچنین اجازه ورود داروهای مشابه تولیدات داخل را هم نمی‌دهم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ساختار باید به گونه‌ای باشد که در نظام بوروکراتیک سازمان غذا و دارو ترمزی برای تولید کنندگان وجود نداشته باشد.