رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با حکم وزیر بهداشت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی علی اکبر حق دوست را به مدت 4 سال به عنوان رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب کرد