عناوین مهمترین خبرها:

نائب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه بیمه توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارد، گفت: مردم برای مراجعه به دندانپزشک با معضلات اقتصادی روبرو شده‌اند.

 به گزارش گروه اجتماعی فارس، محمد نعیم  امینی فرد درباره وضعیت خدمات دندانپزشکی در کشور، گفت:خدمات دنداپزشکی در سرتاسرجهان گران است و بسیاری از ایرانیان ساکن اروپا ازکشورهای  اروپایی به ایران برای خدمات مناسب دنداپزشکی به ایران مراجعه می‌کنند.

  وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سلامت دندان نقش بسزایی در افزایش سرانه سلامت دارند می بایست تمهیداتی برای دهک پایین جامعه اندیشیده شود تا این افراد بتوانند حداقل در  مراکز دولتی خدمات مناسبی دریافت کنند تا بتوان بسیاری از بیماریهای دهان و دندان  را کنترل کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش هزینه ها در حوزه بهداشت ودرمان نگاه ویژه به پیشگیری ازشیوع بیماری  دهان ودندان است زیرا می توان با غربالگری از ایجاد بسیاری از بیماری دهان ودندان در  حوزه سلامت جلوگیری بعمل آورد.

 امینی  فرد افزود: با توجه به ضریب بالای  بیماری ها دهان ودندان می بایست، حساسیت در این حوزه ارتقا پیدا کند تا بتوان خدمات حوزه بهداشت وروان را به نحو مطلوب  افزایش داد واین در حالی است که یکی ازراهکارهای اساسی برای کنترل نرخ خدمات دندانپزشکی ساماندهی نرخ تجهیزات دنداپزشکی وساماندهی آن باقیمت مصوب است.

یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل نرخ خدمات دندانپزشکی ساماندهی نرخ تجهیزات دنداپزشکی و ساماندهی آن باقیمت مصوب است.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس با  بیان اینکه نوسان ارز تجهیزات دندانپزشکی را گران کردیادآورشد: بیمه  توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارند بنابراین  مردم برای مراجعه به دندانپزشک با  معضلات اقتصادی  روبرو شده اند

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت