رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر آمادگی نظام پزشکی برای همکاری با وزارت بهداشت در تهیه راهنماهای بالینی و آموزش های پزشکی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل در همایش اخلاق پزشکی، برگزاری این همایش را در راستای افزایش آگاهی جامعه پزشکی با قوانین و حقوق حرفه ای خود و نقش موثر خود پالایشی در پیشگیری از قصور احتمالی عنوان کرد.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی مطابق قانون با استفاده از ظرفیت همکاران در حوزه های مختلف علمی این امکان را دارد تا با برنامه ریزی دقیق، نسبت به بهبود فضای آموزشی کشور، آموزش رشته های مرتبط با حوزه سلامت، آموزش های دوره ای حرفه ای و کوتاه مدت، مشارکت در تدوین برنامه های آموزش گروه پزشکی، اعتبار بخشی آموزشی و تهیه راهنماهای بالینی به عنوان یک نهاد ناظر همت گمارد.

دکتر علیرضا سلیمی رئیس همایش جامع اخلاق حرفه ای و پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مخاطبان این همایش را تمامی رشته های گروه پزشکی تشکیل می دهند بیان کرد: آموزش پزشکی و اخلاق حرفه ای از اصول بنیادین شاغلان و دست اندرکاران و متولیان امور آموزش ، بهداشت و پیشگیری و به خصوص درمان است و این همایش با ۱۵ امتیاز بازآموزی با موضوعات اخلاق و حقوق و آگاهی از قوانین و تعهد حرفه ای برگزار شد تا فرصتی برای بهره مندی از نظرات اساتید و صاحبنظران باشد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه اخلاق پزشکی در اکثر موارد ایده مشخصی ندارد، گفت: حوزه اخلاق پزشکی بسیار وسیع است که در کل دنیا روی این مبحث کارهای زیادی انجام شده و به لحاظ آموزشی و پژوهشی نیز در ایران باید گروههای پزشکی و در کنار آن سازمان نظام پزشکی توجه خاصی به این مقوله داشته باشند.

سلیمی خاطرنشان کرد: برای ۶ ماه دوم سال جاری در نظر داریم که هر ماه یک برنامه اخلاق پزشکی حرفه ای را برگزار کنیم و بیش از ۲۵ عنوان برنامه اخلاق حرفه ای تعیین کرده ایم که آماده اجرا بوده و قرار است همایشهایی از این دست برای اعضای سازمان نظام پزشکی داشته باشیم.