عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت ــ عضو کمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به پرداختن به سلامت معنوی کودکان، تصریح کرد: در کشور ما سلامت معنوی با تاخیر مطرح شد، اما مبانی و منابع غنی داریم که اگر بتوانیم رد پا‌های آن را در دوران کودکی ایجاد کنیم قطعا می‌توانیم در بروز معنویت درونی و رفتار منصفانه و همراه با فضایل اخلاقی مؤثر باشد و انتظار می‌رود که سلامت معنوی اخلاق چگونه زیستن را متأثر کند.

مهدی مصری، عضو کمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به طرح موضوع آموزش سلامت معنوی به کودکان و تهیه منابع آن از سوی حوزه علمیه قم، اظهار کرد: سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت مطرح است؛ ولی از آن جایی که بخشی از آن در علوم اسلامی بوده و ابعاد علوم اسلامی به حوزه مربوط می‌شود، محتوا، مبانی و ابعاد این موضوع و سرچشمه آن باید در حوزه‌ها تعیین و مشخص شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر خروجی این موضوع در سلامت است، چرا که سلامت فقط جسم فرد نبوده یا تنها در اجتماع و سلامت روان خلاصه نمی‌شود آیتم دیگری که در سلامت تعریف شده متأثر از معنویت انسان بوده و بر ابعاد دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. 
مصری یادآور شد: در کشور ما سلامت معنوی با تاخیر مطرح شد، اما مبانی و منابع غنی داریم که اگر بتوانیم رد پا‌های آن را در دوران کودکی ایجاد کنیم قطعا می‌توانیم در بروز معنویت درونی و رفتار منصفانه و همراه با فضایل اخلاقی که ما می‌گوییم کف سلامت معنوی است، مؤثر باشد و انتظار می‌رود که سلامت معنوی اخلاق چگونه زیستن را متأثر کند.
وی ادامه داد: این سلامت معنوی نوعی فضای لطیف در جامعه ایجاد می‌کند که منجر به کاهش استرس‌ها و تنش‌های مختلف شده و افراد یاد می‌گیرند که چگونه با فضائل اخلاقی به بهداشت روانی جامعه و حفظ محیط زیست کمک کنند، فرد یاد می‌گیرد که چگونه با دیگران تعامل کرده و سلامت را ارتقا دهد و چگونه با بیماری‌های مزمن و بغرنجی که ذهن و جسمش را تحت تأثیر قرار می‌دهد مبارزه کند.
رئیس مرکز قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با بیان اینکه دلیل ورود علمای اسلامی به سلامت معنوی، بودن مبانی و منابع شاخصه‌های آن در علوم اسلامی- انسانی است، گفت: این کار به صورت مشترک در فرهنگستان و حوزه دنبال می‌شود و اولین گروهی که در بعد پیشگیری به آن‌ها نیاز داریم و باید سلامت معنوی آن‌ها ارتقا پیدا کند کودکان هستند.
وی افزود: امیدواریم پس از کودکان این موضوع به دیگر گروه‌های اجتماعی تسری پیدا کرده و بتوانیم در حوزه‌ها مختلف بهداشتی و سلامت نیز از آن استفاده کنیم.