عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ بودجه سلامت ازمحل هدفمندی از ۴هزار و سیصد میلیارد تومان به ۳ هزار و هشتصد میلیارد تومان کاهش پیداکرده است.

همایون هاشمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کاهش بودجه حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه 97،گفت:‌ به دلیل کاهش کلی اعتبارات هدفمندی درلایحه بودجه سال آینده، سهم وزارت بهداشت و درمان از بخش هدفمندی در بودجه نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما اعتبارات حوزه سلامت به طور کلی در بودجه افزایش داشته است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت درلایحه به دنبال ساماندهی بودجه دستگاه ها و واقعی درنظرگرفتن منابع مورد نیاز برای هردستگاهی است،  افزود:‌ قطعا دولت ازمحل ها ومنابع دیگری کاهش سهم حوزه سلامت از محل هدفمندی را جبران می کند، اما مهم ترین موضوع حرکت بودجه سلامت به سمت پایداری است؛ درسنوات گذشته مبالغی به تصویب رسید اما تنها بخشی کمی از آن اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان  اینکه مبالغ تصویب شده برای بودجه سلامت درسالیان گذشته واقعی نبوده است، تصریح کرد:‌ بنا به ادعای دولت لایحه بودجه سال آینده واقعی تدوین شده و بودجه ریزی عملیاتی است، یعنی پیش بینی ها به سمتی است که همان مبالغ درنظرگرفته شده دربودجه به طورکامل به دستگاه ها اختصاص پیدا کند؛ البته این اقدام سختی خواهد بود، اما درصورت تصمیم دولت مجلس نیز همکاری خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه همیشه فاصله میان بودجه پیش بینی شده برای حوزه سلامت با میزان اختصاص یافته وجود دارد، گفت:‌ بنابراین منابع درآمدی دولت باید شفاف ترشود، به عنوان مثال سال آینده حدود 47 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بود که امسال کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین سال پیش 4هزار و 300 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها بودجه حوزه سلامت بود، اما امسال  3 هزار و 800 میلیارد تومان است، اما درکل بودجه حوزه سلامت افزایش پیدا کرده است.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت