مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سیدعلیرضا مرندی

تاريخ تولد:  1318/9/12

محل تولد : اصفهان

فارغ التحصیل از : متخصص كودكان و فوق تخصص نوزادان از امريكا، استاد طب كودكان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تهران

سمت‌ها: استاد دانشگاه؛ رئيس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران؛ عضو بورد كودكان (از سال 1359)؛ عضو بورد نوزادان(از سال 1367)

سوابق علمی و اجرایی : دانشيار دانشگاه رايت استيت امريكا؛ رئيس بخش كودكان و رئيس بخش  NICU و رئيس كميته مرگ‌و‌مير perinatal بيمارستان دانشگاه مزبور؛ معاون آموزش، معاون درمان، معاون بهداشت وزارت بهداري؛ رئيس بخش كودكان بيمارستان طالقاني؛ مديرگروه كودكان دانشگاه؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(9 سال)؛ عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي (8 سال)؛ پژوهش‌ و فعاليت در زمينه تغذيه، سلامت و بيماريهاي نوزادان و كودكان؛ بهداشت، جامعه‌نگري عوامل اجتماعي و عدالت در سلامت؛ ايجاد شبكه بهداشتي- درماني، تنظيم خانواده، خودكفايي نيروي انساني پزشكي، شيرمادر

تقدیرنامه ها: جايزه جمعيت سازمان ملل متحد (1999)؛ جايزه سازمان جهاني بهداشت (2000)؛ نشان دولتي درجه يك خدمت جمهوري اسلامي ايران (1379)؛ چهره ماندگار (1382)؛ چهره ماندگار استان اصفهان (1387).

آثار علمی و تالیفات: تأليف 15 و ترجمه 3 كتاب،  89 مقاله در نشريات فارسي و 8 مقاله در نشريات بين‌المللي