عناوین مهمترین خبرها:

 دكتر موسي زرگر

 

متولد: 1314

متخصص: جراحي، دانشگاه علوم پزشکي تهران/ فوق تخصص جراحي قفسه سينه
تاریخ عضویت افتخاری : 1393/11/30

سمت‌ها: اولين وزير بهداشت (بهداري) جمهوري اسلامي ايران، تحول در وزارت بهداري با تاسيس مجتمع آموزشي پژوهشي، ابداع و اجراي طرح ژنريک داروها، کمک شايان به تصويب ادغام آموزش پزشکي و نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در مجلس شوراي اسلامي، تاسيس مرکز تحقيقات تروما، انجام پژوهش‌هاي کاربردي و ايجاد شبکه تروما، عضو هيئت تحريريه چند مجله پزشکي، نماينده سه دوره از ادوار مجلس شوراي اسلامي