عناوین مهمترین خبرها:

دكتر مهرداد ناجي

تاريخ تولد: 1323

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت افتخاری: 1378/8/27

مقيم: آمريكا

تحصيلات: دستيار گروه آسيب‌شناسي بخش‌هاي آسيب‌شناسي تشريحي و باليني دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه: بورد آسيب‌شناسي آمريكا؛ بورد تخصصي آسيب‌شناسي سلولي آمریکا

رتبه علمي: استاد دانشكده پزشكي دانشگاهميامي

سوابق علمي و اجرايي:مربي آسيب‌شناسي، دستيار ارشد آسيب‌شناسي، مدير گروه آسيب‌شناسي سلولي و رئيس دانشكده تكنولوژي سلولي، مدير گروه آسيب‌شناسي تشريحي/ دانشكده پزشكي دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ داور مجلات:APLM ؛ Acta Cytologica؛ JHC؛ JNCI؛ Archives of Dermatology؛ Human Pathology؛ Cancer؛ American Journal of Pathology؛ عضو:آكادمي بين‌المللي آسيب‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان باليني آمريكا، شوراي آسيب‌شناسي سلولي؛ آكادمي بين‌المللي ياخته‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان فلوريداي جنوبي؛ انجمن بين المللي مطالعات بيماريهاي دستگاه تناسلی خارجی زنان؛ عضو هیئت تحریریه مجلات: AJCP؛American Journal of Dermatology ؛Diagnostic Cytopathology ؛ Diagnostic Molecular Pathology؛MCB ؛Cancer Cytopathology

آثار علمی و تالیفات: 130 مقاله انگليسي

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت