دکتر اسماعیل میثمی

 

تاریخ تولد: 1321

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت افتخاري: 1373/6/20

مقيم: آمريكا

تحصيلات: داراي دكتراي تخصصی فيزيولو‍ژي علوم اعصاب و ليسانس فيزيولوژي از دانشگاه کاليفرنيا/ آمريكا

رتبه علمي: دانشیار دانشگاه ايلينويز

سوابق علمي و اجرايي: رئيس كميته كمك هزينه دانشجويي پي اند بي، مدير برنامه همايش‌هاي علوم اعصاب/ دانشگاه ايلينويز؛ عضو هيئت موسس، دبير كل، معاون و عضو شوراي انجمن بين المللي رشد عصب شناسي؛ قائم ‌مقام برنامه آموزشي و عضو كميته اجرايي سازمان بين المللي تحقيقات مغز(IBRO)؛ دبير کل انجمن فيزيولوژي ايران؛ عضو: انجمن اعصاب؛ انجمن فيزيولوژي آمريكا؛ انجمن علوم حسگرهاي شیمیایی؛ شوراي تحقيقات ملی ايران؛ شوراي مركزي سازمان بين المللي تحقيقات مغز؛ انجمن آمريكايي پيشبرد علم

جوايز و افتخارات: جايزه شوراي تحقيقات ملی ايران براي پژوهش برتر سال در علوم زيستي(1357)؛ جايزه پژوهشگر برتر سال از دانشگاه تهران در علوم زيستي(1355)؛ ليسانس افتخاري فيزيولوژي، دانشگاه كاليفرنيا/ بركلي(1967)

انتشارات: 15 كتاب؛ 55 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت