عناوین مهمترین خبرها:

دكتر ايرج نبي پور

تاريخ تولد: 1342

محل تولد: گناوه

تاريخ عضويت وابسته: 1393/05/30

تحصيلات: دارای بورد فوق تخصصی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تخصص داخلی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سوابق علمي و اجرايي: رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس؛ رئیس و موسس: مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، مرکز تحقیقات طب گرمسیری وعفونی خلیج فارس؛  موسس و هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس؛ معاون پژوهشی و عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ استاد مدعو بیمارستان کنکورد دانشگاه سیدنی/ استرالیا؛ موسس و سردبیر مجله طب جنوب؛ موسس و مدیر داخلی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران؛ موسس و عضومرکز تحقیقات EBM دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ عضو: انجمن اندوکرینولوژیست های بالینی آمریکا؛ برنامه تحقیقاتی بیماری های استخوان انستیتو آنزاک/ استرالیا

تقدیرنامه ها: چهره ماندگار بوشهر(1388)؛ استاد برجسته بنیاد ملّی نخبگان/ جشنواره علامه طباطبایی(1390)؛ کشف اثر اسید اوریک در سلامت استخوان، JBMR(2011)

آثار علمی و تالیفات: 24 كتاب؛ 63 مقاله فارسي؛ 90 مقاله انگلیسی