دكتر بيژن صدري‌زاده

 

تاريخ تولد: 1316/12/1

محل تولد: شهركرد

تاريخ عضويت وابسته: 1386

فارغ التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان (1348)

تخصص: متخصص در بيماريهاي عفوني از دانشگاه علوم پزشكي تهران (1368)

سمت‌ها: استاديار بازنشسته از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (1370-1365)

سوابق علمی و اجرایی: عضو شوراي آينده نگري و نظريه پردازي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي (از سال 1389 تاكنون)،عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي ايران (از سال 1386 تاكنون)،عضو هيئت تحريريه کتاب «کنترل بيماريهاي واگير» - چاپ‌هاي هيجدهم، نوزدهم و بيستم ( از سال 2000 تا 2013 ميلادي)،  عضو هيئت مديره مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشکي ايران (از سال 1383 تاکنون)،   عضو كميته كشوري ايمن‌سازي (از سال 1382 تاكنون)،رئيس کميته کشوري تاييد ريشه‌کني فلج اطفال در ايران (از سال 1381 تا1392 )،مشاور سه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور بهداشتي (از سال 1379 تا1388)،  رئيس انجمن علمي بهداشت ايران (از سال 1379 تاکنون)،عضو گروه علوم بهداشتي و تغذيه فرهنگستان علوم پزشکي ايران (از سال 1379 تاکنون)،عضو هيئت تحريريه مجله علمي انجمن بهداشت ايران (از سال 1379 تاکنون)،مديركل مبارزه با بيماريهاي واگير و ريشه كني مالاريا ، وزارت بهداري ، از 1363 تا 1364،مدير كل "بهداشت خانواده "، وزارت بهداري (از سال 1361 تا 1362)،معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (از سال 1364 تا 1365 و از سال 1369 تا 1371)،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ( از سال 1368 تا 1374)،عضو هيئت تحريريه مجله بهداشت جهان از انتشارات انجمن علمي بهداشت ايران (از سال 1379 تاکنون)،عضو هيئت تحريريه مجله علمي دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تهران (از سال 1381 تاکنون)

سوابق علمي و مشاوره‌اي در سازمان بهداشت جهاني:عضو كميته مشورتي برنامه ايمن سازي در سطح جهاني (در يک دوره يک ساله)،   عضو كميته تحقيقات پزشكي در منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني (در 2 دوره سه ساله جمعا" به مدت 6 سال)،   عضو كميته مشترك هماهنگ كننده پژوهش در بيماريهاي گرمسيري (در 3 دوره سه ساله جمعا به مدت 9 سال)،   عضو هيئت اجرائي سازمان بهداشت جهاني (در 2 دوره سه ساله جمعا به مدت 6 سال)،   معاون هيئت اجرايي سازمان بهداشت جهاني (در يک دوره يک ساله)،  معاون کميته مشترك هماهنگ كننده پژوهش در بيماريهاي گرمسيري (در يک دوره يک ساله)،   نائب رئيس گروه بين کشوري بررسي و تجديد نظر در مقررات بهداشتي بين المللي (با شرکت 140 کشور)، ژنو، سال 2004 ميلادي،    رئيس کميته A پنجاه و هشتمين اجلاس مجمع بهداشت جهاني، ژنو، سال 2005 ميلادي،رئيس كميته هماهنگ کننده (JCB) پژوهش در بيماريهاي گرمسيري (TDR) براي مدت 2 سال (از سال2005 تا 2007)،  عضو كميته مشورتي فني استراتژيك مربوط به بيماريهاي گرمسيري فراموش شده (از سال 2007 تا2009)،عضو گروه مشورتي برنامه كار سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با توليد واكسن آنفلوآنزاي پاندميك (از سال 2007 تا2009)،   عضو كميسيون منطقه‌اي تأييد ريشه‌كني فلج اطفال در منطقه مديترانه شرقي ( از سال 1392 تاكنون )

سوابق اجرائي در سازمان جهاني :كارشناس مسئول توسعه نيروي انساني پزشكي و مديريت بهداشت در سودان (از سال 1371 تا 1372)،نماينده سازمان بهداشت جهاني در سودان ، (از سال 1373 تا 1374)،   مستشار منطقـه‌اي توسعه مديريت بهداشت در منطقه مديترانه شرقي سازمــــان بهداشت جهاني (از سال 1375 تا 1376)،   مدير مبارزه با بيماريهاي واگير در منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني (از سال 1376 تا 1379)

تقدیرنامه ها: چهار لوح تقدير از وزارت بهداشت وقت

آثار و تالیفات علمی: 4 كتاب، 30 مقاله در نشريات فارسي، 10 مقاله در نشريات بين‌المللي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت