عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمدرضا عباس زادگان

تاريخ تولد: 1342

محل تولد: مشهد

تاريخ عضويت وابسته: 1386/12/15

تحصيلات: فلوشیپ ژنتیک مولکولی،ژنتیکپزشکی از NIH/ آمريكا؛ دکترای تخصصی ژنتیک سرطان از دانشگاه آریزونا/ آمریکا؛ فوق لیسانس میکروب شناسی کاربردی از دانشگاه آریزونای شمالی/ آمریکا؛ لیسانس میکروبیولوژی و تکنولوژی پزشکی از دانشگاه مونتانا/ آمریکا

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمي و اجرايي: رئیس بخش ژنتیک انسانی و رئیس پژوهشکده بوعلی، رئیس مرکزتحقیقات ژنتیک پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ عضو شوراي عالی مرکز تحقیقات ایمونولوژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ کمیته علوم پایه پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی شاخه مشهد؛بوردتخصصی پزشکی مولکولی، هیئت ممتحنه زیست فن‌آوري پزشکی و پزشکی مولکولی/ وزارت بهداشت

جوايز و افتخارات: محقق برترجشنواره خوارزمی(1383)؛ محقق برترجشنواره جوان خوارزمی(1384)؛ پژوهشگربرتر/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1386)؛ پژوهشگربرترجشنواره اسرار(1387)؛ مجري طرح برتر دانشگاه علوم پزشكي مشهد(1388،1389)؛ طرح فناورانه برترجشنواره پژوهش وفناوري استان(1388)

انتشارات:3  کتاب؛16مقاله فارسي؛ 45مقاله انگلیسی؛ ثبت 16 موتاسیون جدیددربانک اطلاعاتیNCBI

 

جستجو

پیوندها

 

 

 

فصلنامه ارتقاي سلامت

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت