عناوین مهمترین خبرها:

امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک، داروساز، دارو شناس و گیاه شناس برجسته سده 4 و 5 هجری قمری و مولف کهن‌ترین کتاب موجود پزشکی و داروشناسی معتبر و فاخر فارسی "الابنیه عن حقایق الادویه" است که در سال ۴۴۷قمری و به دست علی بن احمد اسدی طوسی شاعر و واژه شناس نامدار کتابت شده است و نسخه اصلی کتاب در کتابخانه وین در اتریش محفوظ است .

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران شان و کرامت  همه مفاخر و مشاهیر پزشکی و این پزشک و داروساز شهیر را گرامی می دارد.

 

 دکتر عبدالحسن کاظمی- تبریز