نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
متن سخنراني دكتر پزشكيان در مورد دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي در حوزه سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 373
متن سخنراني دكتر مرندي در مورد دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي در حوزه سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 391
ترجمه قرآن كريم نوشته شده توسط خداوردیان 371
ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی در ایران و چالش های روبرو نوشته شده توسط خداوردیان 7606
خلاصه سياستي پيوند پس از مرگ قلبي نوشته شده توسط خداوردیان 7477
بررسی جنبه های اخلاقی کارآزمایی های بالینی و تجاری سازی محصولات سلولهای بنیادی نوشته شده توسط خداوردیان 2509
گزارشي از تحقیقات دارويی ایران در سال 2015 نوشته شده توسط خداوردیان 1924
نقش سلامت معنوی در تشخیص و درمان بیماریها نوشته شده توسط خداوردیان 3319
جايگاه سلامت معنوي در نظام سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 4955
ايران داراي كمترين ليست انتظار پيوند كليه در دنيا است نوشته شده توسط خداوردیان 4319