عناوین مهمترین خبرها:

معرفي

گروه علمي ارتقا سلامت فرهنگستان علوم پزشكي

گروه ارتقای سلامت یک گروه بین بخشی است که اهداف زیر را دنبال می کند:

- توانمند سازی برای مداخلات ارتقای سلامت با تاکید بر موسسات مرتبط با سلامت

- ترویج رفتارهای سالم در همه زمینه ها با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و فعالیت های بین بخشی

- رصد مخاطرات سلامت عمومی و تلاش برای آگاه سازی جامعه و ذی نفعان و پیشنهاد مداخلات مناسب برای رفع آنها

- استفاده از ظرفیت قانونگذاری و ساختاری برای ارتقای سلامت

- ترویج فرهنگ خودمراقبتی

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دكتر كامران باقري لنكراني

رئيس گروه

دكتر سيد حسن امامي رضوي

پيوسته

دكتر حسين ملك افضلي

پيوسته

دكتر فاطمه رخشاني

پيوسته

دكتر عليرضا مصداقي نيا

پيوسته

دكتر علي رمضانخاني

وابسته

دكتر داوود شجاعي زاده

وابسته

دكتر محمد حسين تقديسي

وابسته

دكتر عبد الرحمن رستميان

وابسته

دكتر علي واشقاني فراهاني

وابسته

دكتر سيدمؤيد علويان

عضو

دكتر اسد الله رجب

عضو

دكتر احمد كوشا

عضو

دكتر ليلا آزادبخت

عضو

دكتر مريم خيام زاده

هيئت علمي گروه

برنامه جلسات

 برنامه جلسات گروه علمي ارتقا سلامت در سال 1398

رئيس گروه: جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني 
كارشناس پژوهشي جلسه :خانم سپيده نوراني

زمان تشكيل: چهارشنبه ساعت 7:30

 

ماه

تاريخ

فروردين

98/01/28

ارديبهشت

98/02/25

خرداد

98/03/29

تير

98/04/26

مرداد

-----

شهریور

98/06/27

مهر

98/07/24

آبان

98/08/29

آذر

98/09/27

دي

98/10/25

بهمن

98/11/30

اسفند

98/12/21

اطلاعات تماس

 علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 306تماس حاصل فرمايند.

 Email : 

معرفي

 گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشكي

اعضاي گروه

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر محمد حسين نيكنام

پيوسته

دكتر علي فتحي آشتياني

پيوسته

دكتر احمد علي نوربالا

وابسته

دكتر محمد باقر صابري زفرقندي

عضو

دكتر مهدي تهراني دوست

عضو

دكتر فيروزه رئيسي

عضو

دكتر سيد محمود طباطبايي

عضو

دكتر سيد حسن سليمي

عضو

دكتر عباس مسجد آراني

عضو

دكتر محمد علي همتي

عضو

دكتر عمران محمد رزاقي

عضو

دكتر جعفر بوالهري

عضو

دكتر احمد حاجبي

عضو

دكتر علي اسدي

عضو

دكتر مسعود شكوهي

عضو

دكتر سپيده رضاپور

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه سلامت روان در سال 1398

 رئيس گروه : 
 منشی جلسه : آقاي سياوش لاجوردي

 زمان تشكيل : دوشنبه ها ساعت 7 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

 98/01/24

ارديبهشت

 98/02/02

خرداد

 98/03/06

تير

 98/04/03

مرداد

 -----

شهريور

 98/06/04

مهر

 98/07/01

آبان

98/08/06

آذر

 98/09/04

دي

 98/10/02

بهمن

 98/11/07

اسفند

 98/12/05

 

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 334 تماس حاصل فرمايند.

Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معرفی

گروه علوم باليني فرهنگستان علوم پزشکی

گروه علوم باليني فرهنگستان متشكل از اعضاي پيوسته، وابسته و مدعو در رشته‌هاي مختلف علوم باليني است. همچنين واحد پشتيبان گروه متشكل از اعضاي هيات علمي جوان دانشگاه‌ها و صاحبنظران در جهت تحقق راهبردهاي عملياتي گروه با فراهم نمودن بررسي‌ها، سوابق، شواهد علمي و تجربيات جهاني و كشوري جهت بحث و تبادل نظر و تصميم‌گيري گروه علوم باليني، فعاليت مي‌نمايند.

وظايف:

براساس وظايف فرهنگستان مندرج در موارد 1 و 2 اساسنامه، وظايف و كاركرد‌هاي اساسي گروه به شرح زير است:

1.     رصد كلان و ديده باني حوزه آموزشي، پژوهشي، پيشگيري و درماني علوم باليني و اخلاق حرفه‌اي

2.     نظريه پردازي و ارايه نظريات و راهكار آينده‌نگر مرتبط با علوم باليني

3.     حمايت طلبي براي گزارش‌ها و پيشنهادات گروه علوم باليني

4.     مديريت شناسايي، تشويق و تكريم و مشاركت صاحبنظران، خبرگان و متخصصان علوم باليني

5.     ارائه مشاوره به مراجع در خواست كننده، تعامل با عموم مردم و تعامل تخصصي با خبرگان متخصصان و ذينفعان در حوزه علوم باليني

اهداف استراتژيك:

1.     بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري(بيمارهاي غيرواگير و واگير)

2.     پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

3.     پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.     ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر بر آن.

5.     ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

6.     پيشنهادها براي ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي و يادگيري مستمر و توليد دانش و ارتقاي آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

7.     ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاي پژوهش در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

8.   مشاركت در توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي توسعه مبادلات علمي و فناوري و جذب دانشمندان ايراني.

9.     مشاركت در به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10.   بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيرو هاي جوان براي همكاري.


11.بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي، سياست گذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12 .  ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

راهكارهاي اهداف راهبردي :

1.بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري.

1.1.  راه كارهاي كلي و عملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير.

1.2.بررسي وضع موجود بيماريهاي غيرواگير در كشور.

1.3.  بازبيني منابع در زمينه پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در كشور.

1.4.   تعيين كمبودها در برنامه كشوري و ملي در ارتباط با پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

1.5.  ارائه راهكارها و پيشنهادها براي بهبود وضعيت پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

2.پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

2.1.   مشاركت در تعيين شاخص هاي بين المللي براي تربيت پزشك.

2.2.  تحليل وضعيت موجود تربيت پزشك و شرايط كمي و كيفي فعلي.

2.3.  ارائه راه كارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت وضعيت موجود.

3.پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.   ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر برآن.

4.1.  تعيين شاخص ها و معيارهاي علمي براي جامعه سالم و ديده باني آن ( تدوين اصول و استانداردهاي نحوه ارائه خدمات درماني)

5.ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

5.1.تدوين معيارها و توصيه هاي علمي و عملي براي ازتباط صحيح بين پزشك و بيمار.

6.ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي، يادگيري و توليد دانش و ارتقاء آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

6.1. بررسي وضع موجود و ارائه پيشنهادها براي تمام وقتي واقعي نظام خدماتي طب باليني آموزشي و اعضاء هيئت علمي.

6.2.     پيشنهادها براي تدوين برنامه هاي آموزشي براساس تحقيقات آموزش علوم و علوم باليني و تدوين اساسنامه ها.

6.3.  ارائه پيشنهادها براي همكار هاي علمي بيشتر گروه هاي پايه و باليني.

6.4.بازبيني آموزش مداوم جامعه پزشكي و ارائه پيشنهادها براي توسعه آموزش هاي غير رسمي، كوتاه مدت ، مقطعي و مجازي.

7.   ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاء پژوهش پزشكي در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

7.1   . ديده باني تحقيقات علوم پزشكي كشور و ارائه پيشنهادها براي ارتقاء كمي و كيفي آنها.

7.2 .پيشنهادها براي جذب پژوهشگران جوان و نيز پژوهشگران نخبه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و ايراني مقيم خارج از كشور.

7.3 . ارائه پيشنهادها جهت بهبود اعتبارات تحقيقاتي و نحوه تقسيم آن در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي.

7.4 .پيشتهادها براي ارتقاء جايگاه تحقيقات دانشگاهي در كشور.

7.5 . ارائه پيشنهادها براي تسهيل مبادلات پژوهش هاي منطقه اي و بين المللي.

7.6پيشنهادها براي علم سنجي و شاخص هاي واقعي توليد علوم و بهره وري پژوهش ها.

8.    توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي گسترش مبادلات علمي و فناوري.

8.1.    ارزيابي و ارائه راه كارهايي براي افزايش ظرفيت هاي علمي موجود و ارتباط با مراكزي همچون كنفرانس اسلامي ، ECO ، يونيسف ، WHO ، و آكادمي هاي پزشكي.

9 . به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10. بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيروهاي جوان براي همكاري.  

11. بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي ، سياستگذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12. ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر غلامرضا پورمند

رییس گروه

دكترمحمد علي جوادي

پیوسته

دکتر منوچهر دوایی

پیوسته

دکتر یحیی دولتی

پیوسته

دکتر محمد رضا رزاقی

پیوسته

دكترحميد سهراب پور

پیوسته

دکتر حسن عارفی

پیوسته

دکتر فریدون عزیزی

پیوسته

 دكترسيدمحمدرضا كلانترمعتمدي

پیوسته

صادق مسرت مشهدی

پیوسته

دكتر سيد علي ملك حسيني

پیوسته

دكتر رضا ملك زاده

پیوسته

دكتر خليل انصارين

پيوسته

دكتر محمد پژوهي

وابسته

دكتر مسعودپور مقدس

پیوسته

دکتر بهادر اعلمی هرندی

پیوسته

دكتر سيد حسن تنكابني

وابسته

دكتر احمدرضا جمشيدي

وابسته

دكتر يدا... زاهدپاشا

پیوسته

دكتر مصطفي شريفيان درچه

وابسته

دكترسياووش صحت

وابسته

دكتربهزاد عين الهي

وابسته

دكتر اردشير قوام زاده

وابسته

دكتر ولي‌ا..محرابي

وابسته

دكتر محمد رضا مسجدي

وابسته

دكتر غلامعلي معموري

وابسته

 دكتر احمدخالق نژاد طبري

وابسته

دكترعلي محمد ملتي

عضو

دكتر امير عباس مومنان

عضو

دكتر حسن رزمجو

وابسته

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه علوم باليني در سال 1398

رئيس گروه: جناب آقاي دكتر بهادر اعلمي هرندي
منشی جلسه :خانم مهتاب نصرتی

زمان تشكيل: چهارشنبه، 7:30 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

98/01/28

ارديبهشت

98/02/25

خرداد

98/03/29

تير

98/04/26

مرداد

-----

شهریور

98/06/27

مهر

98/07/24

آبان

98/08/29

آذر

98/09/27

دي

98/10/25

بهمن

98/11/30

اسفند

98/12/21

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 222 تماس حاصل فرمايند.
Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معرفی

 گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي

گروه سلامت اجتماعي از سال1391در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است.براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود؛ از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد.

با اينكه تعاريف متفاوتي براي سلامت اجتماعي ارايه شده است و هنوز اجماعي در تعريف آن وجود ندارد اما تعريف ارايه شده در اولين همايش سلامت اجتماعي كشور (در سال 1387) به عنوان محور مباحث اين گزارش قرار گرفته است .

طبق اين تعريف سلامت اجتماعي عبارت است از «كميت و كيفيت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه» . نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی  است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب های اجتماعی می باشد.

کارکردها و وظایف گروه هاي علمی فرهنگستان شامل موارد زير است:

·          مديريت تشويق ، تكريم و مشارکت شبكه خبرگان و متخصصان مرتبط به گروه

·          رصد كلان

·         ارائه نظريه و راهكار آينده نگر

·         حمایت طلبی

·         مشاوره ، تعامل عمومي (مردم ) و تخصصي (خبرگان و ذينفعان ملی و بین المللی )

عملكرد گروه  سلامت اجتماعي درسال1391به شرح ذيل است :

         ارایه نتایج تحقیقات انجام شده در حیطه تعریف ، مفاهیم و شاخص های سلامت اجتماعی

         تدوین خلاصه حمایتی «سلامت اجتماعی»

         تدوین خلاصه حمایتی «ترک تحصیل و سلامت »

         تدوین خلاصه حمایت طلبی « ارتقای سلامت جنسی »

گروه  سلامت اجتماعي درسال 1392با هدف تثبيت و معرفي گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان در کشور پروژه هاي زير را به اتمام رسانده است:

         پروژه آسيب هاي اجتماعي نوپديد در ايران (و کاربست آن )

         تدوين گزارش ديده باني فرهنگستان در شاخص هاي اجتماعي

         پروژه آينده نگاري سلامت اجتماعي (و کاربست آن )

         ارايه الگوي زندگي اجتماعي سالم مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني(و کاربست آن )

         اولويت هاي تحقيقاتي کلان سلامت اجتماعي

         خلاصه هاي حمايت طلبي (سلامت جنسي ، فقر و سلامت ، رفتارهاي اجتماعي سالم )

         تدوين بانک اطلاعاتي کارهاي حوزه سلامت اجتماعي

گروه  سلامت اجتماعي درسال 1393 با هدف اثرگذاري بر تصميم گيرندگان و سياست گذاران مرتبط به گروه  سلامت اجتماعي فرهنگستان برنامه عملياتي سال93 را ترسيم نموده است.

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر سيد حسن امامي رضوي

رئيس گروه

دكتر بهزاد دماري

دبير گروه و وابسته

دکتر علی رمضانخانی

وابسته

دکتر علی منتظری

عضو

دكتر حسين باهر

عضو

دكتر ابوعلي ودادهير

عضو

دكتر عباسعلي ناصحي

عضو

دكترمجيدصفاري نيا

عضو

دكترمصطفي اقليما

عضو

دکتر امیرحسین تکیان

عضو

دکتر عزت ا... سام آرام

عضو

دکتر نرگس تبریزچی

عضو

دکتر علیرضا حمیدی فر

عضو

دكتر فرهاد نصرتي نژاد

عضو

دكتر عباس وثوق مقدم

عضو

دكتر فريبا درخشان نيا

عضو

دكتر ابوالقاسم پوررضا

عضو

دكتر بهمن صديق

عضو

دكتر حبيب الله مسعودي فريد

عضو

دكتر محمد تقي ياسمي

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه سلامت اجتماعي در سال 1398

رئيس گروه : جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي رضوي
زمان تشكيل :سه شنبه ها ساعت 7صبح

ماه

تاريخ

فروردين

---

ارديبهشت

98/02/03

خرداد

98/03/07

تير

98/04/04

مرداد

جلسات گروههاي علمي در اين ماه تشكيل نمي‌شود

شهريور

98/06/05

مهر

98/07/02

آبان

98/08/14

آذر

98/09/05

دي

98/10/03

بهمن

98/11/01

اسفند

98/12/06

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 213 تماس حاصل فرمايند.

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

معرفی

 گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی

 اهداف :
گروه علمی پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت روح پژوهش (که به معنای بکار گیری برآیند علوم مرتبط جهت حل مشکلات و نایافته ها است) جهت دستيابي به مؤثرترين و علمي‌ترين و‌آخرين يافته‌ها و نوآوري‌ها در عرصه علوم سلامت و با هدف کمک به نظارت و هدایت امور پژوهشی در زمینه های مشاوره، نظريه‌پردازي و آينده‌نگري در همه زمينه‌هاي سلامت، توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت، كمك به دستيابي جامعه و آحاد مردم به بالاترين سطح سلامت همه جانبه، مشاركت در ديده‌باني و رصد و پايش همه ابعاد سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، صيانت از ميراث فرهنگي و تمدن اسلامي و ايراني در عرصه علوم سلامت، رشد و گسترش دانش‌هاي فلسفه و حكمت، اخلاق و فقه اسلامي در حوزه سلامت و پزشكي فعالیت می نماید.

وظايف
1.رصد کلان ، نقد سياست‌ها و برنامه‌هاي پژوهشی در حال اجرا در حوزه سلامت، بررسي و تحليل وضعيت پژوهشي علوم پزشكي و ارائه پيشنهادها در زمينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
2.ارائه و طرح فرضيه‌ها و نظريه‌هاي علمي، كوشش در راستاي گسترش مرزهاي دانش و تلاش براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش كشور همگام با حفظ استقلال علمي و فرهنگي و هماهنگ با نقشه جامع علمي كشور در عرصه سلامت.
3.جذب، حمايت و تشويق دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و صاحب‌نظران كشور در خصوص انجام پژوهش های کاربردی در علوم سلامت و عرصه‌هاي ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت
4.انجام امور مشاوره علمي و پژوهشي و ارائه راهبرد های اساسي در مسائل مربوط به دانش، نظريه‌پردازي و فناوري كه از سوي قواي سه‌گانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراكز علمي و پژوهشي از فرهنگستان درخواست مي‌شود.
5.تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوري و خلق آثار علمي کاربردی از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان.
6.حمايت از ايجاد تسهيلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادل‌نظر بين دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم سلامت با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي با پرداخت كمك هزينه، واگذاري بورس، فرصت‌هاي مطالعاتي و استفاده از مسافرت‌هاي علمي از طريق

مراجع ذيربط.
7.تشويق و تكريم دانشمندان و خدمات آنان و اعطاي پاداش، جايزه و نشان علمي به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسساتي كه خدمات علمي برجسته‌اي انجام داده‌اند.
8.پيشنهاد و تخصيص اعتبارات و امكانات تحقيقاتي براي فعاليت‌هاي دانشمندان و مراکز پژوهشی برجسته.
9.کمک و مشارکت در اعتلاي مراکز پژوهشی و بهره‌گيري و استفاده از توان مراکز پژوهشی علوم پزشكي و مراکز پژوهشی كه به نحوي با سلامت ارتباط دارند و تشويق و ترغيب مشاركت آنها در زمينه‌هاي پژوهشی در ابعاد مختلف سلامت .
10.نظارت و بررسی طرح های پژوهشی گرو ههای علمی که از سوی معاونت علمی فرهنگستان ارجاع می شود.
11.حمایت علمی کلان از سازمان ها و نهاد های متولی تقویت و ترویج فرهنگ عمومی پژوهش در جامعه
12.تبادل اطلاعات پژوهشی و ایجاد ارتباط نهادمند بین نهاد های علمی و پژوهشی در جهت گسترش ارتباط بین مراکز پژوهشی و محققین کشور

 

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگی

عضویت

 دكتر سيد محسن فروتن

رئيس گروه و پيوسته

دكتر سيد حسن مقدم نيا

پيوسته

 دكتر علي رمضانخاني

وابسته

دكتر عليرضا مصداقي نيا

پيوسته

 دكترپرويز اولياء

وابسته

 دكتر امير خاوري

پيوسته

دكتر حسنيه تاجرزاده

پيوسته

 دكتر احسان شمسي گوشكي

عضو

 دكتر بتول احمدي

پيوسته

دكتر سيدمهدي سيدي

عضو

دكتر نرگس تبريزچي

عضو

دكتر محمد حسين تقديسي

وابسته

دكتر شهرام توفيقي

عضو

دكتر مهناز خانوي

عضو

دكتر محمدباقر ركني

عضو

دكتر لادن ناز زاهدي

عضو هيات علمي

دكتر علي فتحي آشتياني

پيوسته

دكتر مهدي مصري

عضو

دكتر محسن نوروزي نيا

عضو هيات علمي

برنامه جلسات

نام و نام خانوادگي

عضويت

جناب آقای دكتر سيد‌شهاب‌الدين صدر

رئيس گروه

جناب آقای دكتر كمال‌الدين دهشيري

پيوسته

جناب آقای دكتر سيدمحمود طباطبايي فر

پيوسته

جناب آقای دكتر علي حائري

پيوسته

جناب آقای دكتر سيدحسن مقدم‌نيا

وابسته

جناب آقای دكتر كاظم محمد

پیوسته

جناب آقاي دكتر علي فتحي‌آشتياني

وابسته

جناب آقای دكتر غلامعلي حامدبرقي

عضو

جناب آقای دكتر محسن ساغري

عضو

جناب آقای دكتر مصطفي اقليما

عضو

سرکار خانم دكتر منصوره يادآور نيك‌روش

عضو

جناب آقای دكتر بهروز بيرشك

عضو

جناب آقای دکتر محمد حسن قدیانی

عضو

برنامه جلسات گروه پژوهش در سال 1398

 رئيس گروه : جناب آقای دکترسيدمحسن فروتن 

منشي جلسه : سركار خانم بهزادي
زمان تشكيل :شنبه ها ساعت 7:30 صبح

ماه

تاريخ

فروردين

98/01/24

ارديبهشت

98/02/21

خرداد

98/03/18

تير

98/04/15

مرداد

----

شهریور

98/06/23

 مهر

98/07/20

آبان

98/08/18

آذر

98/09/16

دي

98/10/14

بهمن

98/11/12

اسفند

98/12/10

 

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 16-88645513داخلي 328 تماس حاصل فرمايند.

Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید