عناوین مهمترین خبرها:

معرفي

 گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشكي

اعضاي گروه

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر محمد حسين نيكنام

پيوسته

دكتر سيد محمود طباطبايي

عضو

دكتر احمد علي نوربالا

وابسته

دكتر محمد باقر صابري زفرقندي

عضو

دكتر مهدي تهراني دوست

عضو

دكتر فيروزه رئيسي

عضو

دكتر علي فتحي آشتياني

عضو

دكتر سيد حسن سليمي

عضو

دكتر عباس مسجد آراني

عضو

دكتر محمد علي همتي

عضو

دكتر عليرضا ظهير الدين

عضو

دكتر عمران محمد رزاقي

عضو

دكتر جعفر بوالهري

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه سلامت روان در سال 1395

 رئيس گروه : 
 منشی جلسه : آقاي سياوش لاجوردي

 زمان تشكيل :

 

ماه

تاريخ

فروردين

 

ارديبهشت

 

خرداد

 

تير

 

مرداد

 

شهريور

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دي

 

بهمن

 95/11/25

اسفند

 95/12/09

 95/12/23

 

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 220 تماس حاصل فرمايند.

Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معرفی

گروه علوم باليني فرهنگستان علوم پزشکی

گروه علوم باليني فرهنگستان متشكل از اعضاي پيوسته، وابسته و مدعو در رشته‌هاي مختلف علوم باليني است. همچنين واحد پشتيبان گروه متشكل از اعضاي هيات علمي جوان دانشگاه‌ها و صاحبنظران در جهت تحقق راهبردهاي عملياتي گروه با فراهم نمودن بررسي‌ها، سوابق، شواهد علمي و تجربيات جهاني و كشوري جهت بحث و تبادل نظر و تصميم‌گيري گروه علوم باليني، فعاليت مي‌نمايند.

وظايف:

براساس وظايف فرهنگستان مندرج در موارد 1 و 2 اساسنامه، وظايف و كاركرد‌هاي اساسي گروه به شرح زير است:

1.     رصد كلان و ديده باني حوزه آموزشي، پژوهشي، پيشگيري و درماني علوم باليني و اخلاق حرفه‌اي

2.     نظريه پردازي و ارايه نظريات و راهكار آينده‌نگر مرتبط با علوم باليني

3.     حمايت طلبي براي گزارش‌ها و پيشنهادات گروه علوم باليني

4.     مديريت شناسايي، تشويق و تكريم و مشاركت صاحبنظران، خبرگان و متخصصان علوم باليني

5.     ارائه مشاوره به مراجع در خواست كننده، تعامل با عموم مردم و تعامل تخصصي با خبرگان متخصصان و ذينفعان در حوزه علوم باليني

اهداف استراتژيك:

1.     بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري(بيمارهاي غيرواگير و واگير)

2.     پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

3.     پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.     ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر بر آن.

5.     ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

6.     پيشنهادها براي ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي و يادگيري مستمر و توليد دانش و ارتقاي آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

7.     ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاي پژوهش در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

8.   مشاركت در توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي توسعه مبادلات علمي و فناوري و جذب دانشمندان ايراني.

9.     مشاركت در به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10.   بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيرو هاي جوان براي همكاري.


11.بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي، سياست گذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12 .  ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

راهكارهاي اهداف راهبردي :

1.بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري.

1.1.  راه كارهاي كلي و عملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير.

1.2.بررسي وضع موجود بيماريهاي غيرواگير در كشور.

1.3.  بازبيني منابع در زمينه پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در كشور.

1.4.   تعيين كمبودها در برنامه كشوري و ملي در ارتباط با پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

1.5.  ارائه راهكارها و پيشنهادها براي بهبود وضعيت پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

2.پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

2.1.   مشاركت در تعيين شاخص هاي بين المللي براي تربيت پزشك.

2.2.  تحليل وضعيت موجود تربيت پزشك و شرايط كمي و كيفي فعلي.

2.3.  ارائه راه كارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت وضعيت موجود.

3.پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.   ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر برآن.

4.1.  تعيين شاخص ها و معيارهاي علمي براي جامعه سالم و ديده باني آن ( تدوين اصول و استانداردهاي نحوه ارائه خدمات درماني)

5.ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

5.1.تدوين معيارها و توصيه هاي علمي و عملي براي ازتباط صحيح بين پزشك و بيمار.

6.ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي، يادگيري و توليد دانش و ارتقاء آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

6.1. بررسي وضع موجود و ارائه پيشنهادها براي تمام وقتي واقعي نظام خدماتي طب باليني آموزشي و اعضاء هيئت علمي.

6.2.     پيشنهادها براي تدوين برنامه هاي آموزشي براساس تحقيقات آموزش علوم و علوم باليني و تدوين اساسنامه ها.

6.3.  ارائه پيشنهادها براي همكار هاي علمي بيشتر گروه هاي پايه و باليني.

6.4.بازبيني آموزش مداوم جامعه پزشكي و ارائه پيشنهادها براي توسعه آموزش هاي غير رسمي، كوتاه مدت ، مقطعي و مجازي.

7.   ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاء پژوهش پزشكي در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

7.1   . ديده باني تحقيقات علوم پزشكي كشور و ارائه پيشنهادها براي ارتقاء كمي و كيفي آنها.

7.2 .پيشنهادها براي جذب پژوهشگران جوان و نيز پژوهشگران نخبه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و ايراني مقيم خارج از كشور.

7.3 . ارائه پيشنهادها جهت بهبود اعتبارات تحقيقاتي و نحوه تقسيم آن در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي.

7.4 .پيشتهادها براي ارتقاء جايگاه تحقيقات دانشگاهي در كشور.

7.5 . ارائه پيشنهادها براي تسهيل مبادلات پژوهش هاي منطقه اي و بين المللي.

7.6پيشنهادها براي علم سنجي و شاخص هاي واقعي توليد علوم و بهره وري پژوهش ها.

8.    توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي گسترش مبادلات علمي و فناوري.

8.1.    ارزيابي و ارائه راه كارهايي براي افزايش ظرفيت هاي علمي موجود و ارتباط با مراكزي همچون كنفرانس اسلامي ، ECO ، يونيسف ، WHO ، و آكادمي هاي پزشكي.

9 . به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10. بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيروهاي جوان براي همكاري.  

11. بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي ، سياستگذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12. ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگي

عضويت

دکتر بهادر اعلمی هرندی

رییس گروه

دكترمحمد علي جوادي

پیوسته

دکتر منوچهر دوایی

پیوسته

دکتر یحیی دولتی

پیوسته

دکتر محمد رضا رزاقی

پیوسته

دكترحميد سهراب پور

پیوسته

دکتر حسن عارفی

پیوسته

دکتر فریدون عزیزی

پیوسته

 دكترسيدمحمدرضا كلانترمعتمدي

پیوسته

صادق مصرت مشهدی

پیوسته

دكتر سيد علي ملك حسيني

پیوسته

دكتر رضا ملك زاده

پیوسته

دكتر كريم واعظ زاده

پیوسته

دكتر خليل انصارين

وابسته

دكتر محمد پژوهي

وابسته

دكتر مسعودپور مقدس

پیوسته

دكتر غلامرضا پورمند

پیوسته

دكتر سيد حسن تنكابني

وابسته

دكتر احمدرضا جمشيدي

وابسته

دكتر يدا... زاهدپاشا

پیوسته

دكتر مصطفي شريفيان درچه

وابسته

دكترسياووش صحت

وابسته

دكتربهزاد عين الهي

وابسته

دكتر اردشير قوام زاده

وابسته

دكتر ولي‌ا..محرابي

وابسته

دكتر محمد رضا مسجدي

وابسته

دكتر غلامعلي معموري

وابسته

 دكتر احمدخالق نژاد طبري

وابسته

دكترعلي محمد ملتي

عضو

دكتر امير عباس مومنان

عضو

دكتر سعيدرضا مهرپور

عضو

دكتر طاهره چنگيز

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه علوم باليني در سال 1395

رئيس گروه: جناب آقاي دكتر بهادر اعلمي هرندي
منشی جلسه :خانم مهتاب نصرتی

زمان تشكيل: چهارشنبه، 7:30 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

95/01/25

ارديبهشت

95/02/29

خرداد

95/03/26

تير

95/04/30

مرداد

95/05/27

شهریور

95/06/31

مهر

95/07/28

آبان

95/08/26

آذر

95/09/24

دي

95/10/29

بهمن

95/11/27

اسفند

95/12/25

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 222 تماس حاصل فرمايند.
Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معرفی

 گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي

گروه سلامت اجتماعي از سال1391در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است.براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود؛ از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد.

با اينكه تعاريف متفاوتي براي سلامت اجتماعي ارايه شده است و هنوز اجماعي در تعريف آن وجود ندارد اما تعريف ارايه شده در اولين همايش سلامت اجتماعي كشور (در سال 1387) به عنوان محور مباحث اين گزارش قرار گرفته است .

طبق اين تعريف سلامت اجتماعي عبارت است از «كميت و كيفيت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه» . نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی  است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب های اجتماعی می باشد.

کارکردها و وظایف گروه هاي علمی فرهنگستان شامل موارد زير است:

·          مديريت تشويق ، تكريم و مشارکت شبكه خبرگان و متخصصان مرتبط به گروه

·          رصد كلان

·         ارائه نظريه و راهكار آينده نگر

·         حمایت طلبی

·         مشاوره ، تعامل عمومي (مردم ) و تخصصي (خبرگان و ذينفعان ملی و بین المللی )

عملكرد گروه  سلامت اجتماعي درسال1391به شرح ذيل است :

         ارایه نتایج تحقیقات انجام شده در حیطه تعریف ، مفاهیم و شاخص های سلامت اجتماعی

         تدوین خلاصه حمایتی «سلامت اجتماعی»

         تدوین خلاصه حمایتی «ترک تحصیل و سلامت »

         تدوین خلاصه حمایت طلبی « ارتقای سلامت جنسی »

گروه  سلامت اجتماعي درسال 1392با هدف تثبيت و معرفي گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان در کشور پروژه هاي زير را به اتمام رسانده است:

         پروژه آسيب هاي اجتماعي نوپديد در ايران (و کاربست آن )

         تدوين گزارش ديده باني فرهنگستان در شاخص هاي اجتماعي

         پروژه آينده نگاري سلامت اجتماعي (و کاربست آن )

         ارايه الگوي زندگي اجتماعي سالم مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني(و کاربست آن )

         اولويت هاي تحقيقاتي کلان سلامت اجتماعي

         خلاصه هاي حمايت طلبي (سلامت جنسي ، فقر و سلامت ، رفتارهاي اجتماعي سالم )

         تدوين بانک اطلاعاتي کارهاي حوزه سلامت اجتماعي

گروه  سلامت اجتماعي درسال 1393 با هدف اثرگذاري بر تصميم گيرندگان و سياست گذاران مرتبط به گروه  سلامت اجتماعي فرهنگستان برنامه عملياتي سال93 را ترسيم نموده است.

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر سيد حسن امامي رضوي

رئيس گروه

دكتر بهزاد دماري

دبير گروه

دکتر علی رمضانخانی

وابسته

دکتر علی منتظری

عضو

دكتر حسين باهر

عضو

دكتر ابوعلي ودادهير

عضو

دكتر عباسعلي ناصحي

عضو

دكترمجيدصفاري نيا

عضو

دكترمصطفي اقليما

عضو

دکتر امیرحسین تکیان

عضو

دکتر عزت ا... سام آرام

عضو

دکتر نرگس تبریزچی

عضو

دکتر علیرضا حمیدی فر

عضو

دكتر فرهاد نصرتي نژاد

عضو

دكتر عباس وثوق مقدم

عضو

دكتر فريبا درخشان نيا

عضو

دكتر ابوالقاسم پوررضا

عضو

دكتر بهمن صديق

عضو

دكتر حبيب الله مسعودي فريد

عضو

دكتر محمد تقي ياسمي

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه سلامت اجتماعي در سال 1395

رئيس گروه : جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي رضوي
زمان تشكيل :سه شنبه ها ساعت 7:30صبح

ماه

تاريخ

فروردين

---

ارديبهشت

95/02/07

خرداد

95/03/04

تير

95/04/01

مرداد

جلسات گروههاي علمي در اين ماه تشكيل نمي‌شود

شهريور

95/06/02

مهر

95/07/06

آبان

95/08/04

آذر

95/09/02

دي

95/10/07

بهمن

95/11/05

اسفند

95/12/03

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي449 تماس حاصل فرمايند.

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

معرفی

 گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی

 اهداف :
گروه علمی پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت روح پژوهش (که به معنای بکار گیری برآیند علوم مرتبط جهت حل مشکلات و نایافته ها است) جهت دستيابي به مؤثرترين و علمي‌ترين و‌آخرين يافته‌ها و نوآوري‌ها در عرصه علوم سلامت و با هدف کمک به نظارت و هدایت امور پژوهشی در زمینه های مشاوره، نظريه‌پردازي و آينده‌نگري در همه زمينه‌هاي سلامت، توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت، كمك به دستيابي جامعه و آحاد مردم به بالاترين سطح سلامت همه جانبه، مشاركت در ديده‌باني و رصد و پايش همه ابعاد سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، صيانت از ميراث فرهنگي و تمدن اسلامي و ايراني در عرصه علوم سلامت، رشد و گسترش دانش‌هاي فلسفه و حكمت، اخلاق و فقه اسلامي در حوزه سلامت و پزشكي فعالیت می نماید.

وظايف
1.رصد کلان ، نقد سياست‌ها و برنامه‌هاي پژوهشی در حال اجرا در حوزه سلامت، بررسي و تحليل وضعيت پژوهشي علوم پزشكي و ارائه پيشنهادها در زمينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
2.ارائه و طرح فرضيه‌ها و نظريه‌هاي علمي، كوشش در راستاي گسترش مرزهاي دانش و تلاش براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش كشور همگام با حفظ استقلال علمي و فرهنگي و هماهنگ با نقشه جامع علمي كشور در عرصه سلامت.
3.جذب، حمايت و تشويق دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و صاحب‌نظران كشور در خصوص انجام پژوهش های کاربردی در علوم سلامت و عرصه‌هاي ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت
4.انجام امور مشاوره علمي و پژوهشي و ارائه راهبرد های اساسي در مسائل مربوط به دانش، نظريه‌پردازي و فناوري كه از سوي قواي سه‌گانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراكز علمي و پژوهشي از فرهنگستان درخواست مي‌شود.
5.تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوري و خلق آثار علمي کاربردی از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان.
6.حمايت از ايجاد تسهيلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادل‌نظر بين دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم سلامت با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي با پرداخت كمك هزينه، واگذاري بورس، فرصت‌هاي مطالعاتي و استفاده از مسافرت‌هاي علمي از طريق

مراجع ذيربط.
7.تشويق و تكريم دانشمندان و خدمات آنان و اعطاي پاداش، جايزه و نشان علمي به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسساتي كه خدمات علمي برجسته‌اي انجام داده‌اند.
8.پيشنهاد و تخصيص اعتبارات و امكانات تحقيقاتي براي فعاليت‌هاي دانشمندان و مراکز پژوهشی برجسته.
9.کمک و مشارکت در اعتلاي مراکز پژوهشی و بهره‌گيري و استفاده از توان مراکز پژوهشی علوم پزشكي و مراکز پژوهشی كه به نحوي با سلامت ارتباط دارند و تشويق و ترغيب مشاركت آنها در زمينه‌هاي پژوهشی در ابعاد مختلف سلامت .
10.نظارت و بررسی طرح های پژوهشی گرو ههای علمی که از سوی معاونت علمی فرهنگستان ارجاع می شود.
11.حمایت علمی کلان از سازمان ها و نهاد های متولی تقویت و ترویج فرهنگ عمومی پژوهش در جامعه
12.تبادل اطلاعات پژوهشی و ایجاد ارتباط نهادمند بین نهاد های علمی و پژوهشی در جهت گسترش ارتباط بین مراکز پژوهشی و محققین کشور

 

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگی

عضویت

 دكتر سيد محسن فروتن

رئيس گروه

دكتر سيد حسن مقدم نيا

علوم پايه

 دكتر منصوره يادآور نيك روش

علوم پيراپزشكي

 دكتر علي رمضانخاني

سلامت اجتماعي

دكتر عليرضا مصداقي نيا

علوم بهداشتي و تغذيه

 دكترپرويز اولياء

عضو

دكتر سيد رضا مجد زاده

عضو

دكتر زهره الهيان

آينده نگري، نظريه پردازي و رصد كلان سلامت

 مهندس ناصر ولائي

قائم مقام معاون علمي

 دكتر فريدون عزيزي

معاون علمي

 دكتر امير خاوري

علوم دندان پزشكي

دكتر حسنيه تاجرزاده

علوم دارويي

 دكتر احسان شمسي گوشكي

آموزش، فلسفه اخلاق پزشكي و علوم زيستي

 دكتر بتول احمدي

سلامت زنان

 دكتر محسن ناصري

حكمت و طب اسلامي و سنتي

دكتر فاطمه رخشاني

عضو

دكتر سيدمهدي سيدي

عضو

دكتر نرگس تبريزچي

عضو

برنامه جلسات

نام و نام خانوادگي

عضويت

جناب آقای دكتر سيد‌شهاب‌الدين صدر

رئيس گروه

جناب آقای دكتر كمال‌الدين دهشيري

پيوسته

جناب آقای دكتر سيدمحمود طباطبايي فر

پيوسته

جناب آقای دكتر علي حائري

پيوسته

جناب آقای دكتر سيدحسن مقدم‌نيا

وابسته

جناب آقای دكتر كاظم محمد

پیوسته

جناب آقاي دكتر علي فتحي‌آشتياني

وابسته

جناب آقای دكتر غلامعلي حامدبرقي

عضو

جناب آقای دكتر محسن ساغري

عضو

جناب آقای دكتر مصطفي اقليما

عضو

سرکار خانم دكتر منصوره يادآور نيك‌روش

عضو

جناب آقای دكتر بهروز بيرشك

عضو

جناب آقای دکتر محمد حسن قدیانی

عضو

برنامه جلسات گروه پژوهش در سال 1395

 رئيس گروه : جناب آقای دکترسيدمحسن فروتن 

منشي جلسه : سركار خانم بهزادي
زمان تشكيل :شنبه ها ساعت 10:30 صبح

ماه

تاريخ

فروردين

---

ارديبهشت

95/02/25

خرداد

95/03/22

تير

---

مرداد

95/05/02

شهریور

95/06/06

 مهر

95/07/03

آبان

95/08/01

آذر

95/09/06

دي

95/10/04

بهمن

95/11/16

اسفند

95/12/14

 

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 16-88645513داخلي 328 تماس حاصل فرمايند.

Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معرفی

 

  زیرگروه تاریخ و مبانی طب اسلامی


رسالت و هدف کلی:
شاخه تاریخ و مبانی طب سنتی در چارچوب رسالت گروه حکمت، طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان در زمینه شناسایی، احیا و کمک به توسعه پایدار علوم طب اسلامی و طب سنتی خواهد کوشید با بهره گیری از ذخایر غنی تاریخی، علمی و فرهنگی کشور و دانش روز؛ از طریق همکاری و مشارکت جمعی دانشمندان و مجربین حوزه تاریخ و مبانی طب سنتی ایرانی نسبت به شناسایی و شناساندن پیشینه طولانی و درخشان طب سنتی ایرانی در تاریخ علم جهان و نیز تبیین دقیق اصول و مبانی مستحکم و قابل استفاده آن به منظور زمینه سازی احياي مجدد علمي و عملي این مکتب بزرگ پزشکی اقدام نماید.
اهداف ویژه:
- معرفی و شفاف سازی تاریخ درخشان طب در ایران قبل و بعد از اسلام و تبیین نقش و تاثیر آن در علم طب دنیا طی قرون مختلف
- صيانت و محافظت از تاریخ صحیح و ميراث ملي و تمدن عظيم طبی ايران و جلوگيري از محو و فراموشي جایگاه والای ایران در طب
- مطالعه و موشکافی پایه های علمی و فلسفه طب سنتی ایرانی و کشف دیدگاه و نگرش این مکتب طبی به موضوع بدن انسان و سلامتی و بیماری آن به منظور اصلاح و تکمیل مبانی نگرشی طب در جهان امروز
- تقویت حس خودباوری در طب در میان فعالان عرصه سلامت کشور و زمینه سازی برای نیل به جایگاهی والا و شایسته برای طب سنتی ایرانی در میان مکاتب طبی دنیا
- زمینه سازی برای احياي علمی و عملي مكتب پزشكي سنتي ايرانی در كشور و جهان در عرصه های مختلف سلامت كه راه را براي نيل به استقلال و عدم وابستگي طبي به كشورهاي بيگانه از يك سو و صدور دستاوردهاي آن (دانش فني، دارو و …) به ساير كشورها هموار نموده و ضمن افزايش دستاوردهای مربوطه براي کشور، متضمن بسط و توسعه فرهنگ غني و عميق اسلامي ايراني در جهان خواهد بود ان شاء الله.
برنامه های راهبردی:
- شناسايي، تهيه و گردآوري كليه منابع، اسناد و مدارك مرتبط با مكتب پزشكي سنتي ايران از قبيل مدارك باستان شناسي، متني، الكترونيك يا شفاهي براي محافظت از این ميراث ملي، تجميع و تكميل تدريجي اسناد در كشور، جلوگيري از محو و فراموشي اين مدارك و مفاد آن ها و تسهيل امور مطالعاتي و تحقيقاتي در اين موضوع
- شناسايي و كشف اولين، قديمي ترين و مهم ترین شواهد وجود فعاليت هاي پزشكي (به صورت پراكنده و موردي يا در قالب يك مجموعه و مكتب مدون منسجم) در منطقه جغرافيايي ايران باستان با استفاده از منابع موجود تاريخي و باستان شناسي معتبر
- بررسي روند كلي حركت تدریجی و گام به گامطب و بهداشت در ايران باستان از آغاز تا افول آن (حدودا در قرن 19 ميلادي) شامل بررسي و معرفي عوامل مؤثر در تقويت يا تضعيف مكتب پزشكي ايران باستان در هر مرحله و مقطع تاريخي، بررسی و شناسائی وقايع و رويدادهاي مهم در حوزه طب و دانشمندان و فعالان پزشكي مطرح بصورت نسل به نسل و سیستم آموزش موجود بین استاد و شاگرد در هر مقطع تاريخي
- تهيه مجموعه هاي وزين، كامل، طبقه بندي شده و مستند متني، الكترونيك و چند رسانه اي از توفيقات، دستاوردها و نوآوري هاي مكتب پزشكي سنتي ايران در طول تاريخ (در عرصه هاي مختلف از قبيل علوم پايه، آموزش، تحقيقات، خدمات، دارو، روش هاي درماني، سخت افزار، كتب) و تاثير آن ها بر روند طب و بهداشت در جهان به منظور ارائه به جامعه علمي كشور و دنيا براي بازيابي و اصلاح جايگاه ايران در عرصه پزشكي و تاريخ طب (از قبيل اصلاح واژه هاي ناصحيحي چون طب يوناني يا عربي براي معرفي طب سنتي ايران)
- مطالعه دقیق و تحلیلی روی موضوعات و مفاهیم مبنایی مطروحه در مکتب غنی طب سنتی ایرانی شامل فلسفه طب سنتی، تعریف و نگاه طب سنتی به موضوع جسم انسان (تبیین مفهوم مزاج، اخلاط، ارواح و قوا) و سلامتی و بیماری آن (تبیین و تفسیر سته ضروریه و تدابیر صحی و مرضی)، ارتباط و نقش اجزای مختلف نظام هستی بر سلامتی انسان و ... با بهره گیری از علم و تجارب اساتید مجرب در طب سنتی و علوم مرتبط چون فلسفه، هیات و ... به منظور شکل گیری ایده ها و نظریه های منطقی و عقلانی برای انجام تحقیقات بنیادین
- برقراری ارتباط میان محققین و مجربین طب سنتی ایرانی با دانشمندان و پژوهشگران علوم پایه و بالینی کشور یا جهان جهت ارزیابی و آزمون ایده های بنیادین طب سنتی با بهره مندی از روش ها و ابزار تحقیقاتی روز تا حد امکان جهت تصحیح و تکمیل نگاه پزشکی عصر حاضر
- شناسایی، ساماندهی و گروه بندی نیروهای فعال در امور مطالعاتی و تحقیقاتی در تاریخ و مبانی طب سنتی ایران با تشکیل کمیته ها یا زیرشاخه های تخصصی جهت انجام طرح های مطالعاتی فوق الذکر
- انتشار و اطلاع رسانی مستمر دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی در قالب نشریات علمی یا فرهنگی اجتماعی، همایش ها، سخنرانی ها، کارگاه ها، برنامه های رسانه ای، سایت و ...
خواهشمند است نظرات ارزشمند خود در خصوص هریک از بخش های فوق را به طور مکتوب به نگارنده پیش نویس (دکتر میرغضنفری) انتقال فرمائید. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دكتر محمدرضا شمس‌اردكاني

پيوسته

دكتر فاطمه فرجادمند

عضو

دكتر حامد آرضايي

عضو

دكترعبدالعلي‌محقق‌زاده

عضو

دكتر سيدمهدي ميرغنضفري

عضو

دكتر مجيد انوشيرواني

عضو

دكتر شهناز بهادري

عضو

دكتر آرمان زرگران

عضو


برنامه جلسات

برنامه جلسات زیرگروه تاریخ و مبانی طب اسلامی گروه حكمت ،طب اسلامي و طب سنتي در سال 1395

رئيس گروه : جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي

دبير جلسه آقاي دكتر شمس اردكاني
دبير جلسه :خانم حاجي فتحعلي
زمان تشكيل :سه شنبه ها ساعت 9.30 صبح

ماه

تاريخ

فروردين

---

ارديبهشت

 95/02/07

95/02/21

خرداد

 95/03/04

95/03/18

تير

 95/04/29

 مرداد

95/05/12

95/05/26

شهریور

92/06/09

95/06/23

مهر

92/07/06

95/07/20

آبان

95/08/04

95/08/18

آذر

95/09/02

95/09/16

95/09/30

دي

92/10/14

95/10/28

بهمن

92/11/12

95/11/26

اسفند

92/12/10

95/12/24

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 264تماس حاصل فرمايند.

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید