مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

ارسال نامه گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی درخصـوص"گذرانـدن واحـدهاي کار آموزي دانشـجویان داروسازي با انترنهاي پزشکی" به مسئولین مربوطه

ارسال گزارش گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان علوم پزشکی به مسئولین مربوطه در خصوص "سوادسلامت"

نامه گروه قرآن عترت و سلامت خطاب به وزیر محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  در مورد پیشـنهادات و تجربیات حاصل از یک دهه حضور و فعالیت مسـتمر گروه قرآن، عترت وسلامت در مجموعه نظام سلامت کشور در راستاي نشر و اشاعه فرهنگ قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع)

نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به وزیر بهداشت و مسولین ذی ربط در خصوص پرهیز از ایجاد هرگونه ساده انگاری در توصیه های بعد از ایمنی جمعی به مردم

نامه فرهنگستان علوم پزشکی و گروه علمی حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران در مخالفت با دو طرح "تشکیل سازمان طب اسلامی- ایرانی" و طرح "تشکیل سازمان نظام طب مکمل"

نامه جناب آقای دکتر مرندی ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی به مسولین ذی ربط در خصوص یک نمونه سوء استفاده از طب سنتی

ارسال نامه گروه سلامت اجتماعی با عنوان « الزامات و اقتضائات سیاست های اجتماعی دوران کرونا» به مسئولین ذیربط

ارسال نامه گروه علوم بهداشتی و تغذیه با عنوان « مهاجرت نخبگان بخش سلامت» به مسئولین ذیربط

چهار پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست محترم جمهوری در خصوص برنامه ریزی که لازم است  ظرف مدت یک ماه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد

نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به مقام معظم رهبری در خصوص نگرانی از ترویج تفکر غیر علمی عدم واکسیناسیون

پیشنهادات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتقای برنامه ملی کنترل کووید 19 در شروع فعالیت دولت سیزدهم

نامه به رهبر معظم انقلاب در مورد در بـاب لزوم همکـاري علمی فرهنگسـتان و حـوزه هـاي مقدسـۀ علمیه در موضوع«سلامت معنـوي اسلامی»

پیشنهادت شورای علمی فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست محترم جمهوری در خصوص مصرف و تجویز غیر علمی گسترده داروها در بیماران مبتلا به کوید 19

نامه فرهنگستان به آيت ا... دکتر سيدابراهيم رئيسي در مورد سلامت معنوی

نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به جناب آقاي دكتر سيد ابراهيم رئيسي رياست جمهوري اسلامي ايران  در خصوص شرایط کنونی همه گیری کووید 19

نامه به دکتر روحانی و مسئولین مربوطه درخصوص پذیرش دانشجویان پزشکی از مقطع کارشناسی

نقطه نظرات گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص گزارش " فراتحلیل نتایج موجود آلودگی فلزات سـنگین در آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور و اثرات آن برسلامت جامعه " 

نامه به ایت الله رئیسی در مورد آمادگی فرهنگستان علوم پزشکی برای مشاوره در همه زمینه هاي سلامت

نامه فرهنگستان علوم پزشکی به دکتر عاملی درخصوص پذیرش دانشجویان پزشکی از مقطع کارشناسی

نامه به مسئولین در مورد " پیشنھادھایی برای برگزاری پرشکوهتر انتخابات در شرایط ھمھ گیری کرونا"

نامه به دکتر روحانی درخصوص امتحانات پایان سال دانش آموزان

نامه دكتر مرندي در مورد واكسن وايمن سازي جامعه عليه ويروس كرونا

ارسال نامه رئیس گروه ارتقاء سلامت فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص "پیمایش ملی کووید ١٩ :پایش آگـاهی، خطردرک شـده، رفتارهـای پیشـگیرانه،مولفه های روانشـناختی، نیازهای ضـروری و اعتماد عمومی در جریان اپیـدمی کووید-١٩ ،" به مسئولین مربوطه

نامه فرنگستان علوم پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عتراض 250 استاد دانشگاه به تأخیر در نوسازی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علم

نامه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ارائه طرح تشكيل سازمان طب ايراني اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان محترم به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي

نامه دکتر مرندی در مورد جديت بيشتر نسبت به اعمال نظرات كارشناسي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در راستاي جلوگيري از همه گيري و شيوع بيشتر كوويد 19

تقدیم نتایج طرح "برآورد تمایل و تقاضای ایرانیان جهت شرکت در برنامه واکسیناسیون علیه کووید 19" به مسئولین مربوطه

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تعرفه های خدمات پزشکان عمومی

نامه دکتر سید علیرضا مرندی به رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در مورد شبکه بهداشتی درمانی کشور

نامه دکتر مرندی به رئیس جمهور در مورد بودجه و شبکه های بهداشتی درمانی

نامه به مسئولین در مورد خلاصه سیاستی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

 نامه به رئیس قوه قضاییه در مورد تخلفات صورت گرفته توسط بعضی افراد با نام طب سنتی

 نامه فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص خلاصه سياستي سلامت روان در دوران كرونا و بعد از آن

نامه به مسئولان درخصوص موضوعات مرتبط با نخبگان کشور

ارسال نظر گروه ارتقاء سلامت به مسئولین مربوطه در مورد آلودگی هوا

نامه دکتر مرندی به آنتونیو گوترش در مورد واکسن کرونا

نامه دکتر مرندی به رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد شبکه بهداشتی

نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد فاجعه انسانی و گرسنگی در یمن

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ایجاد شبکه خدمات درمانی

دکتر سید علیرضا مرندی انتصاب دکتر فرید نجفی را به سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک گفت

13 پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور برای کنترل کرونا

نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ریس جمهور در مورد وضعیت شیوع بیماری کووید 19

تقدیم خلاصه اجرائی: ارتقـاء نظام انتخاب اسـتاد در آموزش عالی سلامت از سوی فرهنگستان علوم پزشکی به مسئولین مربوطه

نظر گروه ارتقاء سلامت فرھنگسـتان علوم پزشکی در خصوص ارزیابی وضـعیت و رونـد شاخص عملکردی محیط زیست کشور در مقایسه با کشورھای ھـدف سـند چشم انداز در افق ١۴٠۴

 نظر گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی"

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص طرح ملی برای دروس دانشگاهی

نظر گروه علوم دارویی این فرهنگستان در مورد "لغو تعرفه هاي خدمات دارویی در داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداري"

راهکارهای افزایش نرخ باروری از دیدگاه فرهنگستان علوم پزشکی کشور

خلاصه سـیاستی راهکارهاي کوتاه مدت جهت ارتقاي امنیت غذا و تغذیه در همه گیري بیماري کوویـد 19 

 نظر فرهنگستان در مورد راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی

تقاضای باز نگری در مورد پیش نویس سایستهای کلی نخبگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام

تقدیم مستند حمایت طلبی "لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بھداشتی  درمانی کشور بر مبنای سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری"به رئیس جمهور

نظر فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی

نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19  covid )  در رابطه با دندان پزشکی"

خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راهـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" در فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شد

پیشـنھادات اولیه فرھنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیشنویس سیاستھای کلی در امور نخبگان تدوین شد

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ )

تقدیم طرح مواسات به وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان در اماکن عمومی

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاهها

ضرورت تقویت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برای مقابله با بحرانها

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد اعلام نتیجه پیشـرفتھای تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا

راهنماي فاصله گذاري فيزيكي و الزامات سلامت در مساجد،اماكن متبركه و زيارتگاه ها