معرفی مجمع عمومی

شما اینجا هستید

ماده ۵. ترکیب مجمع عمومی:
مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای پیوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل سالی ۴ بار و به صورت فصلی تشکیل میشود.
تبصره ۱: اعضای وابسته میتوانند با مجوز رئیس فرهنگستان، بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت کنند.
تبصره ۲: ریاست مجمع با رئیس فرهنگستان است.
ماده ۶. وظایف مجمع عمومی:

  • تصویب سیاستها و برنامههای راهبردی فرهنگستان
  • تصویب آئیننامه داخلی در چارچوب اساسنامه
  • تعیین دانشمندانی که شرایط دریافت پاداش، جایزه، مدال یا نشان را دارند و معرفی ایشان به ریاست عالیه فرهنگستانها از طریق رئیس فرهنگستان
  • انتخاب اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری به پیشنهاد رئیس فرهنگستان

       تبصره: تعیین تعداد اعضای پیوسته و کاهش و افزایش به پیشنهاد فرهنگستان و با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی امکانپذیر است.

  • تصویب گروه جدید، ادغام و انحلال گروهها با پیشنهاد رئیس فرهنگستان

 

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
  • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
  • ایمیل: info@ams.ac.ir