گزارش عملکرد حوزه معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی در سال ۹۸ و برنامه برای سال ۹۹

برادر ارجمند جناب آقای دکتر منصور کبگانیان
دبیر محترم ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره  ۹۹/۶۷۶/ د ش مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۹ جنابعالی درخصوص گزارش عملکرد حوزه معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی در سال ۹۸ و برنامه پیش رو برای سال ۹۹ مطالب ذیل جهت استحضار تقدیم می‌شود:

براساس اهداف مندرج در اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی اقدامات و فعالیت‌های انجام گرفته در سال ۹۸ در جدول ۱ آمده است. این اقدامات با اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور ۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ تطابق دارد.
۱. دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان.

۲.استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته، فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان، ۳.تعمیق و گسترش آموزشهای عمومی .

۳.تعمیق و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق و آزاداندیشی و روحیه خلاقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان،

۴.دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویتها و نیازها و مزیتهای نسبی کشور، انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتی،

۵.ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بین المللی علمی،

۶.کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی،

۷. گسترش همکاری در حوزه‌های علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین المللی

درضمن در جلسۀ مشترک گروه پژوهش فرهنگستان و معاون محترم نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر سیدحسن قدسی پور، مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ در مورد تعامل بیشتر فرهنگستان و شورا بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

در پایان به پیوست گزارش کاملی از فعالیتهای صورت گرفته فرهنگستان علوم پزشکی در طول ۱۰ سال گذشته جهت استحضار ارسال می‌شود.

دکتر سید علیرضا مرندی